Hoe werkt de tool?

De interactieve tool is ontworpen voor loopbaanbegeleiders, professionals, managers en beleidsmakers die betrokken zijn bij loopbaanbegeleiding. Binnen de 10 verschillende thema’s, waaronder Aanbod, Arbeidsmarkt, Beleid & Organisatie, Financiering, Instrumenten & Tools, Kwaliteit, Onderzoek & Innovatie, Professionalisering, Technologie en Toegankelijkheid, vind je gedetailleerde informatie per land over wat er beschikbaar is op het gebied van loopbaanondersteuning. Deze informatie omvat specifieke details over de doelgroep, de betrokken instanties en de aangeboden diensten.

Legenda

Met behulp van deze tool is het mogelijk om informatie per land en per thema op te zoeken en te raadplegen. De gebruikte pictogrammen representeren diverse thema’s, waaronder Aanbod, Arbeidsmarkt, Beleid & Organisatie, Financiering, Instrumenten & Tools, Kwaliteit, Onderzoek & Innovatie, Professionalisering, Technologie en Toegankelijkheid. De vlagpictogrammen geven de verschillende Europese landen weer.

Landen

De informatie in deze online tool is gecategoriseerd op basis van alle Europese landen die een landelijk Euroguidance centrum hebben. Op dit moment staat de informatie over een aantal Europese landen online. In de komende tijd zal de tool verder gevuld worden met informatie.

Icoon Aanbod Cirkel

Aanbod

Onder ‘Aanbod’ tref je per land wat er aangeboden wordt op het gebied van loopbaanondersteuning. Hierbij wordt ingezoomd op de doelgroep van het aanbod, de instanties die hiervoor verantwoordelijk zijn en welke diensten zij aanbieden.
Icoon Arbeidsmarktinformatie Cirkel

Arbeidsmarktinformatie

Onder ‘Arbeidsmarktinformatie’ tref je per land de wijze waarop informatie geboden wordt over de arbeidsmarkt, skills en begeleiding richting de arbeidsmarkt.
Icoon Beleid En Organisatie Cirkel

Beleid & Organisatie

Onder ‘Beleid en Organisatie’ tref je per land informatie over het beleid en de wetgeving van waaruit loopbaanondersteuning in de landen is opgesteld. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welk beleid er wordt gevoerd in een land en hoe de organisatie daarvan is ingericht.
Icoon Financiering Cirkel

Financiering

Onder ‘Financiering’ tref je per land hoe de dienstverlening rondom loopbaanondersteuning wordt gefinancierd. Per land wordt inzicht gegeven in de verschillende manieren van financiering van arbeidsmarktdiensten en loopbaanondersteuning. Denk aan wie draagt welke financiële middelen aan en waar hebben inwoners van een land recht op betreffende loopbaanondersteuning.
Icoon Instrumenten En Tools Cirkel

Instrumenten & Tools

Onder ‘Instrumenten en Tools’ tref je per land de tools en modellen die worden gebruikt voor de directe toepassing van loopbaanondersteuning. Denk hierbij aan modellen en tools die je kunt inzetten om personen inzicht te geven in hun hulpvraag of juist om uit te zoeken welk werk bij bepaalde vaardigheden past. Het biedt daarmee een veelzijdigheid van tools om in te zetten rondom loopbaanondersteuning en richt zich op werkende, werkzoekenden, studenten en loopbaanbegeleiders.
Icoon Kwaliteit Cirkel

Kwaliteit

Onder ‘Kwaliteit’ tref je per land de eisen die men stelt aan kwaliteitsborging ten aanzien van loopbaanondersteuning. Hierbij wordt inzicht gegeven in de procedures die de landen doorlopen op de kwaliteit te borgen, maar denk ook aan coördinatie, monitoring, kwalificaties en kwaliteitskaders.
Icoon Onderzoek En Innovatie Cirkel

Onderzoek & Innovatie

Onder ‘Onderzoek en Innovatie’ tref je per land op welke manier onderzoek en innovatie wordt gestimuleerd en is ingericht. Daarnaast tref je ook informatie over de landelijke expertisecentra en de onderzoeksthema’s waar de landen zich op richten.
Icoon Professionalisering Cirkel

Professionalisering

Onder ‘Professionalisering’ tref je per land op welke manier zij de deskundigheid en ontwikkeling van loopbaanprofessionals waarborgen. Je krijgt inzicht in de type kwalificaties die loopbaanprofessionals moeten behalen en de wetgeving rondom deze kwalificaties. Ook worden en voorbeelden gegeven van de leermogelijkheden tot professionalisering.
Icoon Technologie Cirkel

Technologie

Onder ‘Technologie’ tref je per land welke digitale instrumenten, platformen, applicaties of websites zij gebruiken ter ondersteuning van loopbaanondersteuning.
Icoon Toegankelijkheid Cirkel

Toegankelijkheid

Onder ‘Toegankelijkheid’ tref je per land op welke wijze loopbaanondersteuning toegankelijk is. Hieronder valt bijvoorbeeld de vraag of kwetsbare studenten en werkenden op een specifieke plek terecht kunnen, maar ook fysieke toegankelijkheid, de vindbaarheid en de mate waarin drempels worden ontnomen om deel te nemen aan loopbaanondersteuning staat hier beschreven.