Toegankelijkheid

Onder ‘Toegankelijkheid’ tref je per land op welke wijze loopbaanondersteuning toegankelijk is. Hieronder valt bijvoorbeeld de vraag of kwetsbare studenten en werkenden op een specifieke plek terecht kunnen, maar ook fysieke toegankelijkheid, de vindbaarheid en de mate waarin drempels worden ontnomen om deel te nemen aan loopbaanondersteuning staat hier beschreven.

Hieronder vind je informatie over de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Malta, Schotland, Vlaanderen.

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Icoon Toegankelijkheid

Bg Bulgarije

Landen Wit 02 Bg

Iedereen in Bulgarije heeft toegang tot loopbaanondersteuning, zowel individueel als in groepsverband. Zie ‘Aanbod‘ voor een overzicht van de belangrijkste dienstverleners van loopbaanondersteuning.

Naar de pagina Bulgarije

Cy Cyprus

In Cyprus zijn loopbaandiensten beschikbaar voor studenten, volwassenen, jongeren, mensen met speciale behoeften, werkende en werkloze individuen, langdurig werklozen, vrouwen die terugkeren naar werk en mensen in rurale gebieden. Op aanvraag kan een vertaler loopbaandiensten faciliteren voor mensen die een minderheidstaal spreken.

Naar de pagina Cyprus
Landen Groen 03 Cy

Dk Denemarken

Landen Wit 04 Dk

Informatie volgt.

Naar de pagina Denemarken

De Duitsland

In Duitsland is er voor personen met een fysieke en/of mentale beperking speciale ondersteuning voor de meest optimale beroepsoriëntatie en integratie op de arbeidsmarkt. Loopbaanbegeleiders van personen met een beperking hebben een specialisatie afgerond om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen. Ieder plaatselijk arbeidsbureau dat begeleiding aanbiedt beschikt over een team specifiek voor personen met een beperking.

In 2019 is een wet in werking getreden om de perspectieven (van personen die langdurig werkloos zijn) op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze nieuwe wet biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om ‘Budget voor Werk’ aan te vragen. Dut budget kan worden ingezet voor subsidie voor loopbaanbegeleiders. Om integratie te realiseren zijn begeleidingscentra aangesteld die begeleiden bij de beroepsoriëntatie. Personen met een beperking hebben in Duitsland recht op medische en psychologische ondersteuning. Daarnaast biedt men trainingen aan waarbij aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden en het omgaan met angsten.

Naar de pagina Duitsland
Landen Groen 05 De

Gb Engeland

Landen Wit 33 Gb

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA ENGELAND

Ee Estland

Het kantoor van Rajaleidja is in de hoofdstad Tallinn. Hier wordt een gloednieuw loopbaancentrum geopend, dat een breed scala aan instrumenten en diensten biedt waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. Bij de diensten van de loketten kan het gaan om één op-één begeleiding, groepsbegeleiding, of workshops. Waarbij de één-op-één variant face-to-face kan zijn, maar ook via e-mail, skype of telefoon. De loketten maken gebruik van een chat-service waarin gebruikers online gesprekken voeren met loopbaanprofessionals, psychologen, logopedisten, maatschappelijk werkers of professionals uit het speciaal onderwijs. De service is zeer laagdrempelig omdat er niet ingelogd hoeft te worden: iedereen kan er direct gebruik van maken. Mensen die liever niet chatten, kunnen ook een e-mail sturen en krijgen dan later antwoord van de professional.

Naar de pagina Estland
Landen Groen 06 Ee

Fi Finland

Landen Wit 07 Fi

De Ohjaamo hebben speciale aandacht voor het bereiken van jongeren in een kwetsbare positie. Het loket biedt daarom ook een laagdrempelig multi-service aanbod, onder andere face to face, elektronisch, online en via de telefoon aangeboden. Het heeft een één voordeur functie om een gefragmenteerd aanbod waar jongeren in verdwalen te voorkomen. De vestiging van de Ohjaamo’s is voornamelijk op centrale locaties waar de jeugd gemakkelijk toegang tot heeft. De locatie is hierbij belangrijker dan het gebouw. Om verwarring te voorkomen omtrent de verschillende partijen die samenwerken, draagt het front office van de Ohjaamo overal hetzelfde logo en wordt het Ohjaamo merk nationaal uitgedragen.

Naar de pagina Finland

Fr Frankrijk

Het is wettelijk bepaald dat in iedere school een leerkracht verantwoordelijk is voor onderwijs van studenten met een functiebeperking. Deze leerkracht informeert de student en de familie over zijn of haar rechten en procedures. Daarnaast is deze leerkracht verantwoordelijk voor de loopbaanondersteuning tijdens de gehele studieperiode. De volgende instanties dragen ook bij aan de toegankelijkheid van begeleiding: het Centre d’Information et d’Orientation (CIO) (gespecialiseerd is in loopbaanondersteuning aan studenten met een functiebeperking), RHO (adviesorganisatie in ondersteuning), Handi-U (internet portal vanuit het ministerie van hoger onderwijs waarop advies wordt gegeven over ondersteuning voor studeren met een functiebeperking).

Naar de pagina Frankrijk
Landen Groen 08 Fr

Gr Griekenland

Landen Wit 09 Gr

Informatie volgt.

Naar de pagina Griekenland

Hu Hongarije

Informatie volgt.

Naar de pagina Hongarije
Landen Groen 10 Hu

Ie Ierland

Landen Wit 11 Ie

Informatie volgt.

Naar de pagina Ierland

Is Ijsland

Zie ‘Aanbod‘ voor aanbod voor loopbaanondersteuning voor jongeren en volwassenen.

Naar de pagina Ijsland
Landen Groen 12 Is

It Italië

Landen Wit 13 It

Informatie volgt.

Naar de pagina Italië

Hr Kroatië

Informatie volgt.

Naar de pagina Kroatië
Landen Groen 14 Hr

Lv Letland

Landen Wit 15 Lv

Informatie volgt.

Naar de pagina Letland

Lt Litouwen

Informatie volgt.

Naar de pagina Litouwen
Landen Groen 16 Lt

Lu Luxemburg

Landen Wit 17 Lu

Informatie volgt.

Naar de pagina Luxemburg

Mt Malta

In het onderwijs zijn aanvullende diensten toegankelijk om leerlingen met speciale behoeften en/of beperkingen te ondersteunen bij de overgang van onderwijs naar werk. Het ministerie van Onderwijs en Werkgelegenheid heeft transitie coördinatoren ingezet om deze leerlingen te ondersteunen naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Ook Jobplus biedt via hun afdeling Inclusive Employment Services en Lino Spiteri Foundation specifieke diensten aan mensen zonder baan of kwetsbare cliënten.

Naar de pagina Malta
Landen Groen 19 Mt

Me Montenegro

Landen Wit 20 Me

Informatie volgt.

Naar de pagina Montenegro

Nl Nederland

Informatie volgt.

Naar de pagina Nederland

Gb Noord-Ierland

Landen Wit Nie

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Ierland

Mk Noord-Macedonië

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Macedonië
Landen Groen 18 Mk

No Noorwegen

Landen Wit 22 No

Informatie volgt.

Naar de pagina Noorwegen

At Oostenrijk

Informatie volgt.

Naar de pagina Oostenrijk
Landen Groen 23 At

Pl Polen

Landen Wit 24 Pl

Informatie volgt.

Naar de pagina Polen

Pt Portugal

Informatie volgt.

Naar de pagina Portugal
Landen Groen 25 Pt

Ro Roemenië

Landen Wit 26 Ro

Informatie volgt.

Naar de pagina Roemenië

Gb Schotland

Eén merk (Skills Development Scotland (SDS)) draagt bij aan herkenbaarheid en vindbaarheid. Schotland besteedt expliciet aandacht aan duidelijke en uniforme marketing en communicatie. Altijd dezelfde look-and-feel, maar wel gericht op doelgroepen waarin zij zich herkennen.

Een dekking van rurale, urbane, en zelfs eilanden zorgt voor brede toegankelijkheid. De 280 locaties zijn altijd gevestigd op plekken waar de doelgroep zich bevindt, zoals scholen, lokale arbeidsautoriteiten, gemeenschapscentra en ‘job centers’. Deze bevinden zich altijd op plekken met openbaar vervoer en hoofdstraten. Alle diensten zijn via een multi-channel approach te bereiken voor verschillende doelgroepen.

Kwetsbare groepen zijn soms moeilijk te bereiken. Daarom werken de carrière adviseurs en coaches met lokale partners. Ook gaan ze naar andere locaties. De werkcoaches werken veel samen met partijen uit de gemeenschap om ‘moeilijke’ groepen te identificeren en te betrekken.

Naar de pagina Schotland
Landen Groen Sch

Rs Servië

Landen Wit 27 Rs

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SERVIË

Si Slovenië

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SLOVENIË
Landen Groen 28 Si

Sk Slowakije

Landen Wit 29 Sk

Informatie volgt.

Naar de pagina Slowakije

Es Spanje

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SPANJE
Landen Groen 30 Es

Cz Tsjechië

Landen Wit 31 Cz

Informatie volgt.

Naar de pagina Tsjechië

Tr Turkije

Informatie volgt.

Naar de pagina Turkije
Landen Groen 32 Tr

Be Vlaanderen

Landen Wit Be Vl

Toegankelijkheid is voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) erg belangrijk; een Vlaming kan in een straal van 5 km op zo’n 16 fysieke locaties terecht voor loopbaanbegeleiding. Ook kan hij terecht op de website van de VDAB en kan iedereen kosteloos een account aanmaken via ‘Mijn Loopbaan’, om ook gebruik te kunnen maken van een loopbaanvoucher.

Voor leerlingen en studenten zijn er de Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) waar elke onderwijsinstelling mee samenwerkt en ook daar de toegankelijkheid gewaarborgd is. Leerlingen en studenten kunnen ook gebruik maken van de CLB Ch@t: een online chatmogelijkheid waarbij je anoniem geholpen kunt worden door professionele loopbaanbegeleiders die hiervoor specifieke training hebben gehad.

Studenten en werkenden die te maken hebben met een functiebeperking kunnen terecht bij het Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB).

Naar de pagina Vlaanderen

Gb Wales

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALES
Landen Groen Wal

Be Wallonië

Landen Wit Be Wa

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALLONIË

Se Zweden

Informatie volgt.

Naar de pagina Zweden
Landen Groen 34 Se