Toegankelijkheid

Onder ‘Toegankelijkheid’ tref je per land op welke wijze loopbaanondersteuning toegankelijk is. Hieronder valt bijvoorbeeld de vraag of kwetsbare studenten en werkenden op een specifieke plek terecht kunnen, maar ook fysieke toegankelijkheid, de vindbaarheid en de mate waarin drempels worden ontnomen om deel te nemen aan loopbaanondersteuning staat hier beschreven.

Hieronder vind je informatie over de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Kroatië, Litouwen, Malta, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Schotland, Spanje, Vlaanderen en Zweden.

Laatst bijgewerkt: december 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Icoon Toegankelijkheid

Bg Bulgarije

Landen Wit 02 Bg

Iedereen in Bulgarije heeft toegang tot loopbaanondersteuning, zowel individueel als in groepsverband. Zie ‘Aanbod‘ voor een overzicht van de belangrijkste dienstverleners van loopbaanondersteuning.

Naar de pagina Bulgarije

Cy Cyprus

In Cyprus zijn loopbaandiensten beschikbaar voor studenten, volwassenen, jongeren, mensen met speciale behoeften, werkende en werkloze individuen, langdurig werklozen, vrouwen die terugkeren naar werk en mensen in rurale gebieden. Op aanvraag kan een vertaler loopbaandiensten faciliteren voor mensen die een minderheidstaal spreken.

Naar de pagina Cyprus
Landen Groen 03 Cy

Dk Denemarken

Landen Wit 04 Dk

Er zijn wettelijke richtlijnen voor het organiseren van loopbaandiensten. In 2014 is de wet veranderd zodat studenten, waarvan wordt gedacht dat zij niet klaar zijn voor hoger secundair onderwijs, loopbaanbegeleiding krijgen. Dit kan in groepsvorm of individueel. Alle andere studenten krijgen loopbaanbegeleiding in de vorm van klassikale loopbaanbegeleidingsactiviteiten. Als dat relevant is moeten loopbaanprofessionals studenten doorverwijzen naar het nationale loopbaanbegeleidingsportaal the Education Guide (UddannelsesGuiden) en eGuidance (eVejledning).

Naar de pagina Denemarken

De Duitsland

In Duitsland is er voor personen met een fysieke en/of mentale beperking speciale ondersteuning voor de meest optimale beroepsoriëntatie en integratie op de arbeidsmarkt. Loopbaanbegeleiders van personen met een beperking hebben een specialisatie afgerond om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen. Ieder plaatselijk arbeidsbureau dat begeleiding aanbiedt beschikt over een team specifiek voor personen met een beperking.

In 2019 is een wet in werking getreden om de perspectieven (van personen die langdurig werkloos zijn) op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze nieuwe wet biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om ‘Budget voor Werk’ aan te vragen. Dut budget kan worden ingezet voor subsidie voor loopbaanbegeleiders. Om integratie te realiseren zijn begeleidingscentra aangesteld die begeleiden bij de beroepsoriëntatie. Personen met een beperking hebben in Duitsland recht op medische en psychologische ondersteuning. Daarnaast biedt men trainingen aan waarbij aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden en het omgaan met angsten.

Naar de pagina Duitsland
Landen Groen 05 De

Gb Engeland

Landen Wit 33 Gb

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA ENGELAND

Ee Estland

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn scholen verplicht om loopbaandiensten beschikbaar te stellen. Dit kan door middel van loopbaanadvies, informatie over carrièrediensten van de publieke arbeidsvoorziening of anderzijds.

Talinn implemeneert ‘Hoog Sisse’ waar ze programma’s voor jongeren tussen de 15 en 26 ondersteunen die geen studie of baan hebben. Ze proberen jongeren te assisteren in realiseren van hun potentie, zorgen dat ze weer teruggaan in de samenleving en hun zelfvertrouwen vergroten.

Rajaleidja centra organiseren het aanbieden van de ontwikkelen van onderwijsadvies voor ouders, leraren en onderwijzers van jongeren tussen de 1,5 en 18 jaar met speciale onderwijsbehoeften. De centra bieden spraaktherapeuten, psychologen, sociale pedagogen en leraren in speciaal onderwijs aan. De centra opereren als onderdeel van de Education and Youth Board.

Naar de pagina Estland
Landen Groen 06 Ee

Fi Finland

Landen Wit 07 Fi

Er zijn zeventig One-Stop Shop Guidance centra (Ohjaamo) in Finland die jongeren onder dertig jaar gratis laagdrempelig informatie en loopbaanbegeleiding bieden. Ze bieden hulp bij verschillende zaken die met je eigen leven te maken hebben, zoals studeren, werk vinden, huisvesting en welzijn. Een One-Stop Guidance centrum zorgt bijvoorbeeld niet direct voor een appartement of sociale bijstand, maar je krijgt wel veel informatie en ondersteuning bij het aanvragen hiervan. De diensten zijn afgestemd op de behoeften van de cliënten en het doel is om de jongere bij te staan en te ondersteunen totdat er een meer duurzame of permanente oplossing is gevonden. De diensten die worden aangeboden door de One-Stop Guidance centra en de professionals die in de centra werken, verschillen enigszins per plaats.

Naar de pagina Finland

Fr Frankrijk

Het is wettelijk bepaald dat in iedere school een leerkracht verantwoordelijk is voor onderwijs van studenten met een functiebeperking. Deze leerkracht informeert de student en de familie over zijn of haar rechten en procedures. Daarnaast is deze leerkracht verantwoordelijk voor de loopbaanondersteuning tijdens de gehele studieperiode. De volgende instanties dragen ook bij aan de toegankelijkheid van begeleiding: het Centre d’Information et d’Orientation (CIO) (gespecialiseerd is in loopbaanondersteuning aan studenten met een functiebeperking), RHO (adviesorganisatie in ondersteuning), Handi-U (internet portal vanuit het ministerie van hoger onderwijs waarop advies wordt gegeven over ondersteuning voor studeren met een functiebeperking).

Naar de pagina Frankrijk
Landen Groen 08 Fr

Gr Griekenland

Landen Wit 09 Gr

Informatie volgt.

Naar de pagina Griekenland

Hu Hongarije

Loopbaanbegeleidings-, advies- en voorlichtingsdiensten zijn in Hongarije beschikbaar voor alle burgers die studeren, werken of werkloos zijn. Die diensten van de overheidsinstanties en hun branche kantoren zijn gratis en ondersteunen leven lang leren en loopbaanontwikkeling. Er is geen uniform systeem van loopbaanbegeleiding in Hongarije, maar verschillende dienstverleners op lokaal en regionaal niveau bieden loopbaanbegeleiding aan binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Naar de pagina Hongarije
Landen Groen 10 Hu

Ie Ierland

Landen Wit 11 Ie

Informatie volgt.

Naar de pagina Ierland

Is Ijsland

Zie ‘Aanbod‘ voor aanbod voor loopbaanondersteuning voor jongeren en volwassenen.

Naar de pagina Ijsland
Landen Groen 12 Is

It Italië

Landen Wit 13 It

Informatie volgt.

Naar de pagina Italië

Hr Kroatië

In Kroatië worden diensten voor levenslange loopbaanondersteuning, loopbaanadvies en voorlichting verstrekt aan alle burgers die studeren, werken, werkloos zijn of van loopbaan willen veranderen. De overheid biedt gratis diensten aan ter ondersteuning van een leven lang leren en loopbaanontwikkeling.

Naar de pagina Kroatië
Landen Groen 14 Hr

Lv Letland

Landen Wit 15 Lv

Informatie volgt.

Naar de pagina Letland

Lt Litouwen

Zie ‘Arbeidsmarktinformatie’ voor meer informatie over een nationale database voor leerkansen.

Naar de pagina Litouwen
Landen Groen 16 Lt

Lu Luxemburg

Landen Wit 17 Lu

Informatie volgt.

Naar de pagina Luxemburg

Mt Malta

In het onderwijs zijn aanvullende diensten toegankelijk om leerlingen met speciale behoeften en/of beperkingen te ondersteunen bij de overgang van onderwijs naar werk. Het ministerie van Onderwijs en Werkgelegenheid heeft transitie coördinatoren ingezet om deze leerlingen te ondersteunen naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Ook Jobplus biedt via hun afdeling Inclusive Employment Services en Lino Spiteri Foundation specifieke diensten aan mensen zonder baan of kwetsbare cliënten.

Naar de pagina Malta
Landen Groen 19 Mt

Me Montenegro

Landen Wit 20 Me

Informatie volgt.

Naar de pagina Montenegro

Nl Nederland

Naar de pagina Nederland

Gb Noord-Ierland

Landen Wit Nie

De Northern Ireland Career Service binnen het Departement voor Economie (Department for Economy) biedt loopbaanbegeleiding aan mensen van alle leeftijden om werkgelegenheid, onderwijs en trainingskansen te promoten. Loopbaanprofessionals werken door heel Noord-Ierland vanuit arbeidsbureaus, uitkeringsinstanties en zelfstandige arbeidsbureaus. Je kunt de career service bereiken via telefoon, email of webchat.

Naar de pagina Noord-Ierland

Mk Noord-Macedonië

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Macedonië
Landen Groen 18 Mk

No Noorwegen

Landen Wit 22 No

Zie ‘Instrumenten & Tools’ voor meer informatie over digitale loopbaanondersteuning voor alle leeftijden.

Naar de pagina Noorwegen

At Oostenrijk

In Oostenrijk hebben jongeren veel opties voor loopbaanbegeleiding, zowel binnen als buiten het onderwijssysteem. De publieke arbeidsbureaus (AMS) bieden loopbaanbegeleiding voor mensen op de arbeidsmarkt.

Naar de pagina Oostenrijk
Landen Groen 23 At

Pl Polen

Landen Wit 24 Pl

Informatie volgt.

Naar de pagina Polen

Pt Portugal

Informatie volgt.

Naar de pagina Portugal
Landen Groen 25 Pt

Ro Roemenië

Landen Wit 26 Ro

Informatie volgt.

Naar de pagina Roemenië

Gb Schotland

Eén merk (Skills Development Scotland (SDS)) draagt bij aan herkenbaarheid en vindbaarheid. Schotland besteedt expliciet aandacht aan duidelijke en uniforme marketing en communicatie. Altijd dezelfde look-and-feel, maar wel gericht op doelgroepen waarin zij zich herkennen.

Een dekking van rurale, urbane, en zelfs eilanden zorgt voor brede toegankelijkheid. De 280 locaties zijn altijd gevestigd op plekken waar de doelgroep zich bevindt, zoals scholen, lokale arbeidsautoriteiten, gemeenschapscentra en ‘job centers’. Deze bevinden zich altijd op plekken met openbaar vervoer en hoofdstraten. Alle diensten zijn via een multi-channel approach te bereiken voor verschillende doelgroepen.

Kwetsbare groepen zijn soms moeilijk te bereiken. Daarom werken de carrière adviseurs en coaches met lokale partners. Ook gaan ze naar andere locaties. De werkcoaches werken veel samen met partijen uit de gemeenschap om ‘moeilijke’ groepen te identificeren en te betrekken.

Naar de pagina Schotland
Landen Groen Sch

Rs Servië

Landen Wit 27 Rs

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SERVIË

Si Slovenië

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SLOVENIË
Landen Groen 28 Si

Sk Slowakije

Landen Wit 29 Sk

Informatie volgt.

Naar de pagina Slowakije

Es Spanje

Het Spaanse systeem voor loopbaanbegeleiding biedt in principe toegang tot loopbaandiensten ten aanzien van onderwijs en arbeidsmarkt voor alle burgers in iedere fase van hun leven. Dit is in de wet opgenomen. Specifieke regelingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt bieden gespecialiseerde diensten aan voor verschillende doelgroepen. Zie ‘aanbod’ voor meer informatie over de loopbaandiensten per sector.

NAAR DE PAGINA SPANJE
Landen Groen 30 Es

Cz Tsjechië

Landen Wit 31 Cz

Informatie volgt.

Naar de pagina Tsjechië

Tr Turkije

Informatie volgt.

Naar de pagina Turkije
Landen Groen 32 Tr

Be Vlaanderen

Landen Wit Be Vl

Toegankelijkheid is voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) erg belangrijk; een Vlaming kan in een straal van 5 km op zo’n 16 fysieke locaties terecht voor loopbaanbegeleiding. Ook kan hij terecht op de website van de VDAB en kan iedereen kosteloos een account aanmaken via ‘Mijn Loopbaan’, om ook gebruik te kunnen maken van een loopbaanvoucher.

Voor leerlingen en studenten zijn er de Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) waar elke onderwijsinstelling mee samenwerkt en ook daar de toegankelijkheid gewaarborgd is. Leerlingen en studenten kunnen ook gebruik maken van de CLB Ch@t: een online chatmogelijkheid waarbij je anoniem geholpen kunt worden door professionele loopbaanbegeleiders die hiervoor specifieke training hebben gehad.

Studenten en werkenden die te maken hebben met een functiebeperking kunnen terecht bij het Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB).

Naar de pagina Vlaanderen

Gb Wales

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALES
Landen Groen Wal

Be Wallonië

Landen Wit Be Wa

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALLONIË

Se Zweden

In Zweden wordt loopbaanbegeleiding aangeboden in het gehele onderwijssysteem. Bij wet moeten studenten in Zweden loopbaanbegeleiding krijgen voordat ze keuzes maken over hun toekomst. De wet bepaalt ook wie kan worden aangenomen als loopbaanbegeleider op scholen. Universiteiten zijn ook wettelijk verplicht om loopbaanbegeleiding aan te bieden aan hun studenten.

Naar de pagina Zweden
Landen Groen 34 Se