Cyprus Cy

In Cyprus zijn de belangrijkste actoren voor begeleiding en advies het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd, het Ministerie van Arbeidswelzijn en Sociale Zekerheid en de Autoriteit voor de ontwikkeling van Human Resources. Daarnaast zijn andere belangrijke actoren het Cyprus Jeugdbestuur dat zich specialiseert in begeleiding voor jongeren tot dertig jaar, vakbonden, gemeentes en loopbaandiensten van de universiteiten in Cyprus. Het Cyprus nationale forum voor leven lang ontwikkelen is opgezet in maart 2012.

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Landen Wit 03 Cy

Aanbod

Iconen Service

De Diensten voor loopbaanbegeleiding en -educatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd biedt niet alleen loopbaanondersteuning aan middelbare scholieren, maar ook aan het algemene publiek op persoonlijke basis. Dit wordt gedaan door gekwalificeerde loopbaanadviseurs (zie voor meer informatie ‘Professionalisering’).  

De openbare diensten voor arbeidsvoorziening bieden informatie over baankansen en opleidingsmogelijkheden (voor meer informatie zie ‘Arbeidsmarktinformatie’).

De afdeling van arbeid van het Ministerie van Arbeid, Welvaart en Sociale Zekerheid biedt informatie over opleidingsmogelijkheden in Cyprus en Europa.

Het Cyprus Jeugdbestuur (ONEK) geven loopbaanondersteuning aan jongeren door hun jeugdinformatiecentra (KEPLI). Zie ‘Technologie’ voor meer informatie hierover.

Zie de websites van Cedefop en Euroguidance voor meer informatie over het systeem van loopbaanbegeleiding en leven lang ontwikkelen in Cyprus. Zie ‘Toegankelijkheid’ voor meer informatie.

NAAR DE THEMA PAGINA AANBOD

Arbeidsmarktinformatie

Openbare diensten voor arbeidsvoorziening zijn in 2006 gereorganiseerd en geven toegang tot up-to-date informatie over onderwijs, trainingen en werkkansen voor zowel werkende en werkloze individuen. De openbare diensten voor arbeidsvoorziening hebben een nationaal kandidatenplaatsingssysteem ontwikkeld waar data over registreerde baanzoekenden en geregistreerde werkgevers worden verzameld om zo informatie te geven over vacatures. Het systeem biedt toegang tot een zelfhulp optie en is voorzien van opties om gebruikers online sollicitatiegesprekken en trainingsmatching te laten plannen. De Cypriotische openbare diensten voor arbeidsvoorziening heeft veertien lokale kantoren. Door de jaren heen hebben zij partnerschappen ontwikkeld met vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeentes, NGOs en verschillende interministeriële structuren.

Verder geven Euroguidance en EURES professionals up-to-date informatie over baankansen in het buitenland.

NAAR DE THEMAPAGINA ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Icoon Arbeidsmarktinformatie

Beleid & Organisatie

Iconen Governance

De ontwikkeling van carrière diensten valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd, het Ministerie van Arbeid, Welvaart en Sociale Zekerheid, het Cyprus Jeugdbestuur (ONEK), vakbonden en de Autoriteit van de Ontwikkeling van Human Resources (HRDA).

De visie van Cyprus voor Leven Lang Leren en leven lang loopbaanondersteuning is om een integrale strategie te definiëren die alle soorten van leren meeneemt, van pre-school, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

Het verbeteren van begeleiding en adviesdiensten voor de gehele bevolking is een beleidsprioriteit, zoals uitgewerkt in de Leven Lang Leren Strategie (2014-2020) (Ethniki Stratigiki dia Viou Mathisis) voor Cyprus. Deze strategie heeft als doel om een systeem te vormen die verzekert dat alle individuen de motivatie, ondersteuning, begeleiding, middelen en tijd hebben om deel te nemen in leeractiviteiten hun hele leven lang.

De Nationale Strategie voor Leven Lang Ontwikkelen 2021-2027 streeft ernaar een kader te bieden voor de langetermijnstrategie jegens de ontwikkeling van een kennissamenleving. Hierin worden alle burgers leerkansen geboden om hun kennis, vaardigheden en mentaliteit ontwikkelen die hun persoonlijke en sociale groei, professionele ontwikkeling, sociale inclusie, weerbaarheid en welzijn faciliteren.

NAAR DE THEMAPAGINA AANBOD

Financiering

Europese fondsen zijn gebruikt om openbare diensten voor arbeidsvoorziening te ontwikkelen en loopbaanondersteuning te bieden aan werkzoekenden. Zie ‘Arbeidsmarktinformatie’ voor meer informatie over de openbare diensten voor arbeidsvoorziening. Daarnaast zijn alle diensten van het Loopbaanbegeleiding en Onderwijsservice van het Cypriotische Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport gesubsidieerd door de overheid (zie ‘Aanbod’ en ‘Professionalisering’ voor meer informatie). Echter, sommige van hun activiteiten, zoals voorbereidende stages, zijn gesubsidieerd door Europese fondsen.

NAAR DE THEMAPAGINA FINANCIERING

Iconen Funding

Instrumenten & Tools

Icoon Instrumenten En Tools

Informatie volgt.

NAAR DE THEMAPAGINA INSTRUMENTEN & TOOLS

Kwaliteit

De Cypriotische openbare diensten voor arbeidsvoorziening hebben geen kwaliteitsstandaarden uitgebracht voor loopbaandiensten. Loopbaanadviseurs in de onderwijssector moeten wel gekwalificeerd zijn. Voor meer informatie hierover zie ‘Professionalisering’.  

NAAR DE THEMAPAGINA KWALITEIT

Icoon Kwaliteit

Onderzoek & Innovatie

Icoon Onderzoek En Innovatie

De Autoriteit voor de ontwikkeling van Human Resources doet jaarlijks een aantal vragenlijsten en onderzoeken naar arbeidsmarktbehoeften en huidige trends. Deze studies zijn beschikbaar op hun website voor alle geïnteresseerde partijen en diensten in het veld van arbeidsmarktbegeleiding.

NAAR DE THEMAPAGINA ONDERZOEK & INNOVATIE

Professionalisering

De Loopbaanondersteuning en Carrière Diensten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd is deel van het departement van Secundair Onderwijs. De diensten worden aangeboden door gekwalificeerde loopbaanadviseurs die een gespecialiseerde post-graduate opleiding hebt gedaan in Cyprus of in het buitenland. Om te mogen werken bij de Loopbaanondersteuning en Carrière Diensten moet je als loopbaanprofessional ook een initiële lerarenopleiding hebben afgerond. In iedere bovenbouw middelbare school en geven beroepsbegeleiding aan studenten zowel in de klas als op persoonlijke basis wanneer dat nodig is.

Sinds 2006 hebben de openbare diensten voor arbeidsvoorziening van het Ministerie van Arbeidswelzijn en Sociale Zekerheid gekwalificeerde loopbaanadviseurs in dienst met relevante diploma’s in Sociologie, Psychologie en Human Resources. Sinds ze zijn aangenomen bij de openbare diensten voor arbeidsvoorziening volgen ze ook regelmatig trainingen door externe experts om alle benodigde diensten voor het openbare diensten voor arbeidsvoorziening te kunnen bieden.

Sinds 2014 worden loopbaanbegeleidingscursussen op masterniveau gegeven aan de universiteiten in Cyprus:

NAAR DE THEMAPAGINA PROFESSIONALISERING

Icoon Professionalisering

Technologie

Iconen Ict

De Cypriotische Loopbaanbegeleiding en Onderwijsservice organiseert trainingen voor decanen in samenwerking met professionals uit de ICT sector. Deze worden aangekondigd op de website van het Cypriotische Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd voor de geplande datum van het evenement zodat de decanen worden geïnformeerd.

Verder zijn er carrière internet punten beschikbaar in verschillende openbare ruimten met als doel om bewustwording te vergroten over ICT carrière tools die competentie check-ups en/of onderwijs matching beschikbaar maken.

Het Cyprus Jeugdbestuur (ONEK) geeft loopbaanondersteuning aan jongeren door hun jeugdinformatiecentra (KEPLI). Deze centra zijn gebaseerd op Europese standaarden en geven jongeren algemene informatie en loopbaanadvies over zaken die van belang zijn voor jongeren. Deze informatie is zowel in geprint als digitaal beschikbaar door het personeel van deze centra via activiteiten en door het aanbieden van gratis toegang tot internet.

NAAR DE THEMAPAGINA TECHNOLOGIE

Toegankelijkheid

In Cyprus zijn loopbaandiensten beschikbaar voor studenten, volwassenen, jongeren, mensen met speciale behoeften, werkende en werkloze individuen, langdurig werklozen, vrouwen die terugkeren naar werk en mensen in rurale gebieden. Op aanvraag kan een vertaler loopbaandiensten faciliteren voor mensen die een minderheidstaal spreken.

NAAR DE THEMAPAGINA TOEGANKELIJKHEID

Icoon Toegankelijkheid