Schotland Gb

Schotland heeft één aanbieder, SDS (Skills Development Scotland). Zijn hanteren een vooruitstrevend toegankelijk aanbod van hoge kwaliteit. Zo zijn zij in staat hun aanbod op verschillende doelgroepen toe te spitsen, genieten de begeleiders een stevige opleiding, en zorgen zij ervoor dat iedereen het advies kan bereiken op een manier die bij hem of haar past. Tevens hebben zijn een prijswinnende website ontwikkeld, waarop alles overzichtelijk bij elkaar te vinden is. Deze is de moeite om te bekijken.

Voor meer informatie bekijk het gehele systeem.

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Landen Wit Sch

Aanbod

Iconen Service

Skills Development Scotland (SDS) gebruikt een multi-channel approach voor alle leeftijden. Bij de drop-in centers, kun je letterlijk binnenvallen. Er is geen afspraak nodig. Maar ook via andere kanalen zijn zij bereikbaar. Ze hebben een telefonische helpdesk, e-mail, en een prijswinnende website: My World of Work. Ook sturen zij experts naar middelbare scholen om jongeren advies te geven over hun studie en carriere. Hierbij ondersteunen ze bij transitieperiodes zoals, schoolverlaten en het veranderen van baan.

SDS stelt een universeel aanbod beschikbaar en ook een ‘targeted’ aanbod, met bijvoorbeeld extra coaching of andere informatie. Deze is speciaal ontwikkeld voor bepaalde doelgroepen op basis van leeftijd, kwetsbaarheid, en regionale context. Bijvoorbeeld ‘jongeren die uitvallen door zorgtaken’, ‘laaggeletterden’, en de ‘next step’ groep voor jongeren van 16-18 jaar.

Om in te schatten of iemand extra ondersteuning nodig heeft en in wat voor vorm, is de ‘needs-matrix’ ontwikkeld. Hierin wordt op basis van verschillende karakteristieken gekeken of er behoefte is aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld door een handicap, mentale of psychische gezondheidsproblemen, of dat iemand een crimineel verleden heeft.

Om in te schatten of iemand extra ondersteuning nodig heeft en in wat voor vorm, is de ‘needs-matrix’ ontwikkeld. Hierin wordt op basis van verschillende karakteristieken gekeken of er behoefte is aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld door een handicap, mentale of psychische gezondheidsproblemen, of dat iemand een crimineel verleden heeft.

NAAR DE THEMA PAGINA AANBOD

Arbeidsmarktinformatie

Skills Development Scotland (SDS) maakt gebruik van informatie uit het ‘Institute for Employment Research’ (IfER). Zij verzamelen onder andere informatie over de arbeidsmarkt, beleid, stages, loopbaanondersteuning, werkgeversgedrag, alumni onderzoek, en nog veel meer.

Op de My World of Work website bestaat de ‘Explore Careers’ – databank met alle beroepen gegroepeerd op een manier zodat vergelijkbare beroepen bij elkaar te vinden zijn

In Schotland wordt gebruikt gemaakt van verschillende scholingsportalen. Hiervoor verwijzen we naar onze publicatie scholingsportalen.

NAAR DE THEMA PAGINA ARBEIDSMARKTINFORMATIE
Icoon Arbeidsmarktinformatie

Beleid & Organisatie

Iconen Governance

Schotland hanteert hun eigen ‘careers strategy’ en lifelong guidance policy, los van het Verenigd Koninkrijk.

Skills Development Scotland (SDS), de nationale skills autoriteit, is de hoofdaanbieder in Schotland. Zij hebben 686 fte aan werknemers, waarvan 321 fte in de scholen en 365 fte in de SDS Centra. Dit personeel bestaat uit loopbaanadviseurs, werkcoaches, en persoonlijke adviseurs.

Doordat Schotland één aanbieder op loopbaanondersteuning heeft – namelijk SDS – met een nationaal mandaat, die zich zowel in scholen als in openbare drop-in centra bevinden, is de coördinatie en efficiëntie van SDS hoog. Door dit mandaat en één aanbieder hoeft er namelijk minder gepolderd te worden.

NAAR DE THEMA PAGINA BELEID EN ORGANISATIE

Financiering

Alle diensten van Skills Development Scotland (SDS) worden gefinancierd door de overheid. Elk jaar krijgt SDS een ‘letter of grant’ met de bijdrage en de verwachting. Op basis hiervan moeten zij verantwoording afleggen. De overheid legt een vraag of opdracht neer en SDS geeft aan hoe zij dit gaan beantwoorden.

Soms is er extra geld beschikbaar voor een speciale focus, gericht op een speciale doelgroep of uitdaging. Bijvoorbeeld, Brexit, Corona, ‘no-one left behind’ beleid, etc. Zo is er 20.000 pond beschikbaar gesteld om jongeren meer naar STEM-jobs en lerarenopleidingen te krijgen.

Soms wordt SDS ook privaat gefinancierd, bijvoorbeeld door de olie- en gasindustrie in Aberdeen om mensen te kunnen laten omschakelen naar andere banen.

NAAR DE THEMA PAGINA FINANCIERING
Iconen Funding

Instrumenten & Tools

Icoon Instrumenten En Tools

My World of Work is een portal ontwikkeld door Skills Development Scotland (SDS). Hier zijn verschillende tools te vinden:

The ‘about me tool’ – om werk te vinden dat past bij je persoonlijkheid.

Strengths Tool’ – om werk te vinden dat past bij je kwaliteiten.

Skill explorer Tool’ – om uit te zoeken welk werk past bij mijn vaardigheden

Subject Choices Tool’ – om te zien waar je vakkenkeuze toe kan leiden.

Explore Careers’ – databank met alle beroepen gegroepeerd op een manier zodat vergelijkbare beroepen bij elkaar te vinden zijn.

NAAR DE THEMA PAGINA INSTRUMENTEN EN TOOLS

Kwaliteit

In Schotland moeten alle loopbaanbegeleiders op scholen en in de centra voldoen aan dezelfde kwalificaties (zie ‘Professionalisering‘). En moeten zij voldoen aan een Code of Ethics.

Doordat het personeel van Skills Development Scotland (SDS) dat werkt in de scholen en de SDS centra dezelfde kwalificaties hebben kunnen zijn elkaar gemakkelijk aanvullen en werkzaamheden van elkaar overnemen mocht dat nodig zijn. Zij werken onder meer nauw met elkaar samen om ‘warme overdracht’ tussen cliënten te kunnen garanderen.

SDS doet veel aan monitoring van het aanbod. Zo is er een special evaluatie en researchteam. Alle jonge mensen worden jaarlijks bevraagd over de services (zowel individueel als algemeen aanbod). Ook hebben alle SDS-centra iPads waar mensen de service kunnen beoordelen. En extra research en evaluatie wordt gekoppeld aan deelnemers die een ‘zwaardere’ vorm van coaching hebben gebruikt.

NAAR DE THEMA PAGINA KWALITEIT
Icoon Kwaliteit

Onderzoek & Innovatie

Icoon Onderzoek En Innovatie

Skills Development Scotland (SDS) wil niet alleen een plek zijn waar mensen naartoe komen wanneer ze in crisis zijn en snel services nodig hebben. Ze willen een plek zijn waar je structureel naartoe kunt voor zaken zoals zelfhulp en werkplekleren. Ze willen dat de centra op verschillende manieren kunnen worden ingezet en zo een ‘customer space’ vormen, waar alle leeftijds- en doelgroepen kunnen komen om een leven lang te leren.

SDS wil ouders betrekken als partners. Dit doen ze door momenten in te bouwen waarbij SDS contact legt met hen, zodat zij begrijpen wat voor aanbod er is voor hun kinderen. Dit vergroot de betrokkenheid.

Werknemers van andere partner organisaties werken in de SDS-centra, zoals carrièretrainers, sociaal werkers, of werkgevers. Ook zijn er ‘co-working hubs’, dit zijn plekken opgericht door partners waar mensen kunnen werken zolang ze geen baan hebben. Op deze plekken biedt SDS één of twee keer per week loopbaanondersteuning.

NAAR DE THEMA PAGINA ONDERZOEK EN INNOVATIE

Professionalisering

In Schotland moeten alle loopbaanbegeleiders op scholen en in de centra voldoen aan dezelfde kwalificaties, de QCD (Qualification in Career Development). Deze kan verkregen worden via een verschillende full-time of part-time postgraduate studies, of via een werkroute. Deze diploma’s zijn bij verschillende universiteiten te behalen.

Het personeel ontvangt training omtrent de coaching approach en CMS. Ook hebben ze toegang tot een ‘In-house Academy’. Hier moeten adviseurs minimaal 21 uur per jaar werken aan ontwikkeling om hun contract te mogen behouden. Ook maakt Skills Development Scotland (SDS) gebruik van een observatie framework waarin bijvoorbeeld zelfreflectie en peerreflectie centraal staan.

SDS focust op het voortbrengen van hun eigen (jong) talent door middel van een ‘Young Talent Program’ waarin ze verschillende leermogelijkheden aanbieden. Dit omvangt bijvoorbeeld leerwerkplekken, employability training, en een degree.

NAAR DE THEMA PAGINA PROFESSIONALISERING
Icoon Professionalisering

Technologie

Iconen Ict

Skills Development Scotland (SDS) heeft een prijswinnende website ontwikkeld: my World of Work. Hier kan iedereen terecht die vraagstukken heeft rondom werk en leren. Hierin wordt sterk gebruikt gemaakt van gebruikersdata om de customer experience van bezoekers te verbeteren.

Vaak kunnen we de informatie die we zoeken niet meteen vinden. Daarom werkt de MyWoW website met het principe van een customer journey funnel, gebaseerd op levensfase. Zo selecteer je bijvoorbeeld ‘my career options, ‘learn and train’, of ‘getting a job’. Dat wat bij jou past. Daarmee vermijd je een onnodige en demotiverende informatievloedgolf en vind je direct wat je nodig hebt. Bekijk een selectie van beschikbare tools ook onder ‘Instrumenten en tools’.

NAAR DE THEMA PAGINA TECHNOLOGIE

Toegankelijkheid

Eén merk (Skills Development Scotland (SDS)) draagt bij aan herkenbaarheid en vindbaarheid. Schotland besteedt expliciet aandacht aan duidelijke en uniforme marketing en communicatie. Altijd dezelfde look-and-feel, maar wel gericht op doelgroepen waarin zij zich herkennen.

Een dekking van rurale, urbane, en zelfs eilanden zorgt voor brede toegankelijkheid. De 280 locaties zijn altijd gevestigd op plekken waar de doelgroep zich bevindt, zoals scholen, lokale arbeidsautoriteiten, gemeenschapscentra en ‘job centers’. Deze bevinden zich altijd op plekken met openbaar vervoer en hoofdstraten. Alle diensten zijn via een multi-channel approach te bereiken voor verschillende doelgroepen.

Kwetsbare groepen zijn soms moeilijk te bereiken. Daarom werken de carrière adviseurs en coaches met lokale partners. Ook gaan ze naar andere locaties. De werkcoaches werken veel samen met partijen uit de gemeenschap om ‘moeilijke’ groepen te identificeren en te betrekken.

NAAR DE THEMA PAGINA TOEGANKELIJKHEID
Icoon Toegankelijkheid