Finland Fi

In Finland heeft iedereen recht op loopbaanbegeleiding en advies, of ze nu studeren, werken, werkloos zijn of buiten de arbeidsmarkt staan. De onderwijsinstellingen, arbeidsbureaus en de gemeenten zijn de belangrijkste actoren die verantwoordelijk zijn voor deze diensten. Hun functies vullen elkaar wederzijds aan. De onderwijsinstellingen zijn hoofdverantwoordelijk voor de loopbaanbegeleiding van leerlingen en studenten. En de arbeidsbureaus richten zich op alles buiten onderwijs en opleiding. Daarnaast zijn er One-Stop shop Guidance centra (Ohjaamo in Fins), die met name gericht zijn op jongeren onder de 30, een één loket functie voor loopbaanbegeleiding. Deze dienst wordt geleverd door de Koordinaatti (kenniscentra) ‘Koordinaati’.

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Landen Wit 07 Fi

Aanbod

Iconen Service

Het aanbod voor studenten bestaat meestal uit zowel individuele, groeps- en klassikale begeleidingssessies en focussen zich op het vertrouwd raken met het beroepsleven. Afhankelijk van het niveau en type opleiding of training worden de diensten geleverd door een breed scala aan personeel.

De openbare diensten voor arbeidsvoorziening woord aangeboden door psychologen gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding. In 2020 wordt dit her gereorganiseerd tot regionale groeidiensten en kunnen worden geleverd door particuliere bedrijven of vrijwilligersorganisaties. Hun diensten worden vooral aangeboden voor werklozen en werkende jongeren en volwassen die geen onderwijs of opleiding volgen. Het doel is om de toegang tot en integratie op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Zij bieden trainingen, werk ‘try-outs’, rehabilitatie, taalprogramma’s voor migranten en nog veel meer.

Voor de jeugd onder de 30 is de Ohjaamo. Hier worden meerdere partners onder één dak geplaatst en heeft de vorm van een netwerkorganisaties. De partners zijn vaak de openbaar sociale diensten en andere overheidsdiensten. De basis voor de dienstverlening is informatie- en ondersteuningsbehoeften van de jongeren. Ze zijn gericht op de jongeren zelf, maar ook op de ouders van de jongeren en professionals betrokken met jongeren.

Finland Afbeelding
NAAR DE THEMA PAGINA AANBOD

Arbeidsmarktinformatie

De arbeidsbureaus (TE-services) is een publieke werkgelegenheidsservice met arbeidsmarktinformatie voor werkzoekenden en werkgevers. Ook bevat de site een aantal E-Services.

Ammattitieto is een website met arbeidsmarktinformatie.

AVO is een systeem dat is ontworpen om te helpen bij het kiezen van een beroep of opleiding.

  • Study info is een website met informatie over verschillende kwalificaties en opleidingen in Finland
  • Maailmalle is een website voor Finse jongeren met informatie over het doen van een studie of stage in het buitenland
  • Nuortenelama is een service die begeleiding en hulp biedt in verschillende situaties
  • Pelastakaalapset is een webservice die professionele advies- en begeleidingsdiensten biedt aan jongeren.
NAAR DE THEMA PAGINA ARBEIDSMARKTINFORMATIE
Icoon Arbeidsmarktinformatie

Beleid & Organisatie

Iconen Governance

Er is een sterke juridische basis voor loopbaanbegeleiding en advies, zowel binnen onderwijs als arbeidsbureaus. Iedereen in Finland heeft hier recht op. Het aanbod voor studenten, werkenden, werkzoekenden en jeugdigen is dan ook vastgelegd in de wet. Er is een meerjarenplan, de nationale strategie voor levenslange begeleiding (2011), die doelstellingen definieert voor de ontwikkeling van levenslange begeleiding in sector overschrijdende en multiprofessionele samenwerkingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Er is een gedeelde visie bij de betrokken partners, en een werkgroep. De strategie omvat gelijke toegang tot diensten, vaardigheden op het gebied van loopbaanbeheer, competenties van begeleiders, kwaliteitsborging, sector-overschrijdende samenwerking en coördinatie.

Coördinatie van Ohjaamo vindt veelal plaats bij gemeenten en steden, de zogenaamde ‘Koordinaatti’. Om deze reden zitten er verschillen tussen de Ohjaama in de ene gemeente en in de andere gemeente. Grote steden hebben bijvoorbeeld meer middelen dan kleinere gemeenten. Hierdoor verschilt Ohjaamo van grote per gemeente of stad. Er is geen formele afspraak over de samenwerking vastgelegd in de wet, waardoor er ook geen centraal hoofdkantoor is of een leidende organisatie.

De organisatieboom van Ohjaamo:

Finland Afbeelding Beleid En Organisatiepng
NAAR DE THEMA PAGINA BELEID EN ORGANISATIE

Financiering

Loopbaanondersteuning binnen de scholen en arbeidsbureaus financiert men vanuit overheidswege. Vanaf 2014 tot 2020 heeft Finland ook financiering ontvangen van het Europese Sociale Fonds (ESF) om de Ohjaamo op te zetten. Tegenwoordig worden de Ohjaama gefinancierd door de organisaties die betrokken zijn in de samenwerking. Elke service provider heeft bepaald welk aandeel zij willen hebben in de samenwerking en hoe groot hun aandeel is in het leveren van resources. Daarmee zijn zij ook verantwoordelijk voor hun eigen resources. Sinds 2018 krijgen de centra nationale begrotingsmiddelen toegewezen, omdat de regering heeft besloten dat de pilots een duurzame status zullen krijgen naast de loopbaanbegeleiding binnen de arbeidsbureaus. In 2020 voegt men de huidige, openbare arbeidsbureaus samen in nieuwe, regionaal georganiseerde groeiservices.

NAAR DE THEMA PAGINA FINANCIERING
Iconen Funding

Kwaliteit

Icoon Kwaliteit

Aan de ene kant wordt de kwaliteit van loopbaanbegeleiding in Finland geregeld door de diensten voor een deel vast te leggen in nationale kerncurricula en opleidingseisen te stellen aan loopbaanprofessionals (meer over de opleidingseisen onder ‘Professionalisering’). Aan de andere kant wordt er ook geïnvesteerd in de coördinatie op het gebied feedback/monitoring. Momenteel is Finland bezig het kwaliteitskader van het Noorse systeem na te bootsen. In dit kwaliteitskader heeft elke dienst zijn eigen kwaliteitsmaatregelen en standaarden, maar is er ook een samenhangend kader met gezamenlijk overeengekomen minimumstandaarden.

Omtrent ethische richtlijnen is er voor de loopbaanprofessionals op een onderwijsinstelling een pedagogische vereniging, de Finse Vereniging van Begeleidingsadviseur (SOPO in het Fins). SOPO publiceerde in 2009 ethische richtlijnen voor correct professioneel gedrag van begeleidingsadviseurs. Voor de psychologen op de arbeidsbureaus is er de Finse Psychologie Vereniging met hun eigen ethische richtlijnen.

NAAR DE THEMA PAGINA KWALITEIT

Onderzoek & innovatie

De universiteiten en hogescholen doen continu academisch en toegepast onderzoek om nieuwe fenomenen en thema’s op het gebied van levenslange ontwikkeling in Finland aan te pakken. Veel van deze actoren werken samen met universiteiten en onderzoeksinstituten in andere landen in internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Aan de Universiteit van Jyväskylä is ook het Nationaal expertisecentrum voor levenslange begeleiding gelieerd. Dit expertisecentrum is in 2004 opgericht door het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur om onderzoek uit te voeren en bijeen te brengen. Daarmee voedt men nationaal, regionaal en overheidsbeleid rondom loopbaanbegeleiding. Vanuit dit expertisecentrum is ook een database opgezet met bestaand onderzoek en veelbelovende praktijken. Veel van het onderzoek vanuit het expertisecentrum gaat over de inzet en het gebruik van ICT bij loopbaanbegeleiding, omdat het digitaliseren van loopbaanbegeleiding services steeds belangrijker wordt. Voorbeelden van projecten zijn ‘Social media in guidance – guidance in social media’, ‘ethical practice in social networking’ en ‘individual learning path to Higher Education’.

NAAR DE THEMA PAGINA ONDERZOEK EN INNOVATIE

Icoon Onderzoek En Innovatie

Professionalisering

Icoon Professionalisering

Finland heeft een sterk geprofessionaliseerd systeem van loopbaanbegeleiding dat is gecertificeerd volgens internationale normen. Allereerst moeten alle loopbaanbegeleiders in het initieel onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, en het beroepsonderwijs in het bezit zijn van een kwalificatie als docent. Daarnaast moeten ze in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat zij een gespecialiseerde opleiding in begeleiding en advies (60 ECTS) of een master in begeleiding (300 ECTS) hebben gevolgd. De kwalificaties van loopbaanbegeleiders in het basis en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in de wetgeving. Bij de publieke arbeidsbureaus is het een vereiste dat loopbaanprofessionals een master hebben in psychologie, ook voor hen zijn kwalificaties in de wetgeving vastgelegd. Alleen voor het hoger onderwijs zijn de kwalificaties niet vastgelegd in de wetgeving.

NAAR DE THEMA PAGINA PROFESSIONALISERING

Technologie

Bij Ohjaamo worden de diensten naast fysiek ook online aangeboden. Daarnaast werkt men aan een nieuw online platform waardoor de interactie tussen de loopbaanbegeleider en de client en de diensten beter aangeboden kunnen worden. Naast het aanbieden van diensten is het ook een hulpmiddel voor het evalueren en ontwikkelen van tools en diensten.

De klanttevredenheid van elk kanaal/elke dienst wordt gemeten aan de hand van klantfeedback, afname van diensten, gebruikspercentages en digitale doorverwijzing. Het belangrijkste doel is om zwakke punten te herkennen en vooral om mogelijke fouten te voorkomen en er direct op te kunnen reageren. Elke dienst wordt apart gemonitord op het gebied van technische betrouwbaarheid. Technische monitoring is cruciaal om de servicenormen te handhaven, aangezien systeemstoringen een enorme impact hebben op de klanttevredenheid in het algemeen.

Verder is er een applicatie (Nutitlastot) om informatie te verzamelen over jongereninformatie en adviesdiensten op lokaal en nationaal niveau.

Daarnaast worden er binnen de domeinen verschillende webservices gebruikt (zie ‘Arbeidsmarktinformatie’ voor meer informatie.

NAAR DE THEMA PAGINA TECHNOLOGIE

Iconen Ict

Toegankelijkheid

Icoon Toegankelijkheid

De Ohjaamo hebben speciale aandacht voor het bereiken van jongeren in een kwetsbare positie. Het loket biedt daarom ook een laagdrempelig multi-service aanbod, onder andere face to face, elektronisch, online en via de telefoon aangeboden. Het heeft een één voordeur functie om een gefragmenteerd aanbod waar jongeren in verdwalen te voorkomen. De vestiging van de Ohjaamo’s is voornamelijk op centrale locaties waar de jeugd gemakkelijk toegang tot heeft. De locatie is hierbij belangrijker dan het gebouw. Om verwarring te voorkomen omtrent de verschillende partijen die samenwerken, draagt het front office van de Ohjaamo overal hetzelfde logo en wordt het Ohjaamo merk nationaal uitgedragen.

NAAR DE THEMA PAGINA TOEGANKELIJKHEID