Noorwegen No

Loopbaanbegeleiding wordt van cruciaal belang geacht voor een groot aantal Noorse beleidsagenda’s. Verschillende sectoren en ministeries zijn erbij betrokken. Daarnaast is loopbaanbegeleiding een belangrijke factor bij het terugdringen van het aantal jongeren dat geen onderwijs of opleiding volgt (NEETs), bij het verhogen van de arbeidsparticipatie van de bevolking en bij het vergemakkelijken van loopbaantransities in alle levensfasen. De groeiende belangstelling voor loopbaanbegeleiding was tot op zekere hoogte een gevolg van de OESO-evaluatie van het loopbaanbegeleidingsbeleid in 2014. Daarin werd namelijk gesteld dat Noorwegen een coherent systeem voor levenslange begeleiding moest ontwikkelen en implementeren.

Laatst bijgewerkt: december 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Landen Wit 22 No

Aanbod

Iconen Service

NAAR DE THEMAPAGINA AANBOD

Arbeidsmarktinformatie

Er is een comité voor toekomstige vaardigheidsbehoeften (Kompetansebehovsutvalget 2021-2027) opgericht om informatie te verstrekken over de behoeften van toekomstige skills in Noorwegen. Het bestaat uit 18 leden, waaronder onderzoekers, sociale partners en de overheid, die bijeenkomen om te discussiëren, te analyseren, relevante kennis op te doen en te verspreiden op basis van beschikbare statistieken, onderzoek en informatie over toekomstige behoeften aan skills. Het comité analyseert relevante bronnen, onderzoeken en analyses van vaardigheidsbehoeften. Het doel is om tot een gemeenschappelijk begrip te komen van arbeidsmarktontwikkelingen en vaardigheidsbehoeften en om toekomstige vaardigheidsprognoses te verbeteren. De commissie heeft verschillende rapporten uitgebracht.

NAAR DE THEMAPAGINA ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Icoon Arbeidsmarktinformatie

Beleid & Organisatie

Iconen Governance
NAAR DE THEMAPAGINA BELEID & ORGANISATIE

Financiering

Meer informatie volgt.

NAAR DE THEMAPAGINA FINANCIERING

Iconen Funding

Instrumenten & Tools

Icoon Instrumenten En Tools
NAAR DE THEMAPAGINA INSTRUMENTEN & TOOLS

Kwaliteit

Skills Norway had de verantwoordelijkheid om een nationaal kwaliteitskader voor loopbaanbegeleiding te ontwikkelen. In 2020 hebben verschillende werkgroepen met onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers het nationaal kwaliteitskader ontwikkeld. De nauwe band tussen onderzoeks- en ontwikkelingswerk in Noorwegen komt voort uit het Noorse model vanuit samenwerkingsdriehoek: de sociale partners, overheid en onderzoeksgemeenschap werken samen om overheidsbeleid te vormen. De ontwikkeling van het nationale kwaliteitskader voor loopbaanbegeleiding is onderdeel van de ontwikkeling van een alomvattend systeem voor levenslange loopbaanbegeleiding. In 2022 is het kwaliteitskader naar het Engels vertaald.

NAAR DE THEMAPAGINA KWALITEIT

Icoon Kwaliteit

Onderzoek & Innovatie

Icoon Onderzoek En Innovatie

De twee Noorse universiteiten die masterprogramma’s in loopbaanbegeleiding aanbieden –  de University of South-Eastern Norway en Inland University of Applied Sciences – werken nauw samen met elkaar en met andere partners en netwerken, zoals de regionale loopbaancentra, de Noorse openbare diensten voor arbeidsvoorziening, partners in het basis- en voortgezet onderwijs en de volwasseneneducatie, en het Noorse directoraat voor hoger onderwijs en vaardigheden. Twee van de eerste echte academische publicaties die direct verband houden met de term loopbaanbegeleiding werden geschreven door Kjærgård (2012) en Haug (2017). Beide onderzoekers waren lid van de commissie die het white paper (Norway realigning-career guidance for the individual and the society) publiceerde in 2016.

NAAR DE THEMAPAGINA ONDERZOEK & INNOVATIE

Professionalisering

NAAR DE THEMAPAGINA PROFESSIONALISERING

Icoon Professionalisering

Technologie

Iconen Ict

Als gevolg van de covid-19 pandemie bieden veel loopbaanprofessionals nu online diensten aan als aanvulling op hun face-to-face diensten. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 in Noorwegen leverden loopbaanbegeleiders op scholen online diensten aan de leerlingen, of ze kregen nieuwe taken.

NAAR DE THEMAPAGINA TECHNOLOGIE

Toegankelijkheid

Zie ‘Instrumenten & Tools’ voor meer informatie over digitale loopbaanondersteuning voor alle leeftijden.

NAAR DE THEMAPAGINA TOEGANKELIJKHEID

Icoon Toegankelijkheid