Ijsland Is

Loopbaanondersteuning in IJsland is geleidelijk aan groter geworden voor volwassen. Loopbaanondersteuning werd als eerst in het onderwijs georganiseerd. Het werd eerder vooral gezien als een hulpmiddel om studenten te helpen om de onderwijskeuzes te maken. De hoop was dat hierdoor de hoge uitval in zowel het hoger middelbaar onderwijs als aan de universiteiten zou afnemen. Geleidelijk aan is loopbaanondersteuning voor volwassenen groter geworden, en met name de begeleiding van werklozen. De laatste jaren is de vraag naar loopbaanondersteuning voor werkende volwassenen het snelst gegroeid, omdat er behoefte is aan een meer  meer gerichte aanpak. Er is ook vraag naar online begeleiding, vooral voor mensen met een beperkte formele opleiding. Voor meer informatie kijk hier

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Landen Wit 12 Is

Aanbod

Iconen Service

Alle leerlingen in zowel verplicht als hoger onderwijs hebben het recht op loopbaanadvies als ze hier behoefte aan hebben. Verplicht onderwijs bestaat uit primair onderwijs en lager secondaire onderwijs (van zes tot zestien jaar). De meeste scholen hebben fulltime  loopbaanadviseurs in dienst. Alle universiteiten hebben loopbaanadviseurs ook al zijn daartoe niet wettelijk verplicht.

Loopbaanondersteuning voor volwassenen is gegroeid. Werknemers kunnen loopbaanondersteuning krijgen bij volwassenen leercentra en sommige werkplekken bieden loopbaanondersteuning aan voor hun werknemers. De Directie Arbeid – die opereert onder het Ministerie van Industrieën en Innovatie – beheert negen openbare arbeidsbureaus voor werkzoekenden, waar ze toegang hebben tot loopbaanondersteuning.

NAAR DE THEMAPAGINA AANBOD

Arbeidsmarktinformatie

Zie ‘Instrumenten & Tools’ voor een online loopbaanondersteuning genaamd Naestrakref met informatie die jonge mensen helpt met het maken van een loopbaankeuze. Studie- en loopbaanadviseurs helpen bij het zoeken naar informatie en helpen bij het vinden van manieren om vaardigheden op het gebied van studeren te verbeteren en werk te bevorderen.

NAAR DE THEMAPAGINA AANBOD

Iconen Service

Beleid & Organisatie

Iconen Governance

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is verantwoordelijk voor loopbaanondersteuning in het onderwijssysteem. De Directie Arbeid, die valt onder het Ministerie van Industrie en Innovatie, is verantwoordelijk voor loopbaanondersteuning voor werklozen. In IJsland is er geen beleid ontwikkeld voor levenslange loopbaanondersteuning.

NAAR DE THEMAPAGINA BELEID & ORGANISATIE

Financiering

Er zijn geen formele subsidiekanalen voor loopbaanbegeleiding in IJsland in de samenwerking tussen verschillende actoren, maar de meeste innovaties in het veld van loopbaanondersteuning ontstonden in samenwerking tussen ministeries, professionals en sociale partners.

NAAR DE THEMAPAGINA FINANCIERING

Iconen Funding

Instrumenten & Tools

Icoon Instrumenten En Tools

Voor online loopbaanondersteuning heeft het Centrum voor Onderwijs en Trainingsdiensten een webpagina genaamd Naestrakref (oftewel ‘Volgende Stap’) ontwikkeld om mensen te helpen bij het maken van een keuze voor zowel een baan als de daarbij relevante opleiding en training. De voornaamste doelgroep voor de webpagina zijn jonge mensen die nadenken over de volgende stappen in het maken van een keuze voor hun carrière of onderwijs.

NAAR DE THEMAPAGINA INSTRUMENTEN & TOOLS

Kwaliteit

Loopbaanprofessionals moeten een vergunning hebben van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om hun beroep uit te oefenen. Om een dergelijke vergunning te krijgen, moeten zij in het bezit zijn van een masterdiploma in loopbaanbegeleiding van een erkende universiteit in IJsland of in het buitenland (zie ‘Professionalisering’). Bijna alle adviseurs zijn lid van de IJslandse Vereniging voor Onderwijs- en Beroepskeuzebegeleiding. Deze vereniging behartigt de belangen van adviseurs, verbetert de onderwijs- en beroepskeuzebegeleiding, bevordert het professionele werk van adviseurs en onderzoek op het gebied van loopbaanondersteuning, en werkt internationaal samen. Op het ogenblik kent de vereniging ongeveer 250 personen leden.

De IJslandse Vereniging voor Onderwijs- en Beroepskeuzebegeleiding heeft zijn eigen ethische richtlijn ontwikkeld.

NAAR DE THEMAPAGINA KWALITEIT

Icoon Kwaliteit

Onderzoek & Innovatie

Iconen Service

De University of Iceland – die ook een masteropleiding en PhD in loopbaanondersteuning aanbiedt – is de belangrijkste onderzoeksorgaan in het veld. Alle masterstudenten moeten een onderzoek onderzoeksartikel schrijven van 30 ECTS en hun docenten doen regelmatig onderzoek. Docenten aan de University of Iceland moeten 40% van hun tijd besteden aan onderzoek, maar mogen zelf beslissen over de inhoud. Ze zijn echter verplicht om hun resultaten met zo veel mogelijk mensen te delen. Meer dan 160 onderzoeksartikelen over loopbaanondersteuning staan op de webpagina van de University of Iceland.

NAAR DE THEMAPAGINA ONDERZOEK & INNOVATIE

Professionalisering

De faculteit van Sociale Wetenschappen aan de University of Iceland biedt een masterprogramma Career Counselling en Guidance aan van 120 ECTS. Om aangenomen te worden moet je een bachelorsdiploma hebben in bijvoorbeeld onderwijs of sociale wetenschappen. Studenten krijgen zowel theorievakken als praktische training. Ook schrijven ze een masterscriptie van 30 ECTS. Als studenten de master hebben afgerond, kunnen ze zich aanmelden bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om zich te registeren als loopbaanprofessional.

De IJslandse Vereniging voor Onderwijs- en Beroepskeuzebegeleiding heeft een onderwijscommissie die verschillende trainingen organiseert. Dit zijn vooral colleges over relevante onderwerpen. De jaarlijkse Day of the Counsellor word took gevierd met bijvoorbeeld studiereizen naar relevante instellingen, conferenties of workshops.

NAAR DE THEMAPAGINA PROFESSIONALISERING

Icoon Professionalisering

Technologie

Iconen Ict

Zie ‘Instrumenten en Tools’ voor meer informatie over een webpagina genaamd Naestrakref (oftewel ‘Volgende Stap’) om mensen te helpen bij het maken van een keuze voor zowel een baan als de daarbij relevante opleiding en training.

NAAR DE THEMAPAGINA TECHNOLOGIE

Toegankelijkheid

Zie ‘Aanbod‘ voor aanbod voor loopbaanondersteuning voor jongeren en volwassenen.

NAAR DE THEMAPAGINA TOEGANKELIJKHEID

Icoon Toegankelijkheid