Financiering

Onder ‘Financiering’ tref je per land hoe de dienstverlening rondom loopbaanondersteuning wordt gefinancierd. Per land wordt inzicht gegeven in de verschillende manieren van financiering van arbeidsmarktdiensten en loopbaanondersteuning. Denk aan wie draagt welke financiële middelen aan en waar hebben inwoners van een land recht op betreffende loopbaanondersteuning.

Hieronder vind je informatie over de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Litouwen, Malta, Noord-Ierland, Oostenrijk, Schotland, Spanje, Vlaanderen en Zweden.

Laatst bijgewerkt: december 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Iconen Funding

Bg Bulgarije

Landen Wit 02 Bg

Het overgrote deel van loopbaanondersteuning wordt gefinancierd door het Ministerie van onderwijs en Wetenschap en uit het Europese Sociale Fonds (ESF). Deze financiering wordt geraamd op basis van het nationale budget en op basis van de operationele en verwachte programma’s die lopen op het gebied van loopbaanondersteuning. De training tot loopbaanbegeleider worden gefinancierd uit subsidies uit het ESF of de persoon die de training wil volgen, financiert de eigen training.

Naar de pagina Bulgarije

Cy Cyprus

Europese fondsen zijn gebruikt om openbare diensten voor arbeidsvoorziening te ontwikkelen en loopbaanondersteuning te bieden aan werkzoekenden. Zie ‘Arbeidsmarktinformatie’ voor meer informatie over de openbare diensten voor arbeidsvoorziening. Daarnaast zijn alle diensten van het Loopbaanbegeleiding en Onderwijsservice van het Cypriotische Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport gesubsidieerd door de overheid (zie ‘Aanbod’ en ‘Professionalisering’ voor meer informatie). Echter, sommige van hun activiteiten, zoals voorbereidende stages, zijn gesubsidieerd door Europese fondsen.

Naar de pagina Cyprus
Landen Groen 03 Cy

Dk Denemarken

Landen Wit 04 Dk
Naar de pagina Denemarken

De Duitsland

Er zijn verschillende financiering- en ondersteuningsmogelijkheden voor het volgen van scholing voor verschillende groepen. Naast financiële ondersteuning rondom scholing voor het individu, zijn er ook regelingen voor de werkgever zoals subsidie voor MKB werkgevers voor de scholing van laagopgeleide werknemers. Een groot deel van de begeleiding wordt gefinancierd door de werkloosheidsverzekering. Wanneer personen langdurig werkloos zijn, wordt de begeleiding gefinancierd vanuit de gemeente. Begeleiding op universiteiten wordt door de instelling zelf gefinancierd, maar psychologen en sociaal werkers op de universiteit worden gefinancierd vanuit de staten (Länder). HR consultants gericht op beroepsoriëntatie worden veelal privaat gefinancierd.

Naar de pagina Duitsland
Landen Groen 05 De

Gb Engeland

Landen Wit 33 Gb

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA ENGELAND

Ee Estland

Naar de pagina Estland
Landen Groen 06 Ee

Fi Finland

Landen Wit 07 Fi
Naar de pagina Finland

Fr Frankrijk

Er bestaat gratis advies en ondersteuning voor werkenden en werkzoekenden via Conseil en évolution professionnelle (CEP) – een systeem van adviseurs die aanwezig zijn bij vijf nationale exploitanten – en er is koppeling met loopbaan- en functioneringsgesprekken op werk (bewustwording).

Er wordt gewerkt met geregistreerde eurocredits op een persoonlijke rekening, waarbij er een hoger leerbudget is voor praktisch opgeleiden. Trainingen of opleidingen kunnen via een volledig geautomatiseerd ‘koopproces’ worden ingekocht via de mobiele applicatie die beheerd wordt door Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Naar de pagina Frankrijk
Landen Groen 08 Fr

Gr Griekenland

Landen Wit 09 Gr

Informatie volgt.

Naar de pagina Griekenland

Hu Hongarije

In het Hongaarse overheidsbudget zijn er geen standaard budgetten beschikbaar voor loopbaanondersteuning. Voor sommige activiteiten zijn subsidies vanuit de openbare diensten voor arbeidsvoorziening of het onderwijssysteem. Andere diensten zijn op project basis (vaak het European Social Fund) en bieden alleen tijdelijk beschikbaar diensten aan.

Naar de pagina Hongarije
Landen Groen 10 Hu

Ie Ierland

Landen Wit 11 Ie

Informatie volgt.

Naar de pagina Ierland

Is Ijsland

Er zijn geen formele subsidiekanalen voor loopbaanbegeleiding in IJsland in de samenwerking tussen verschillende actoren. De meeste innovaties in het veld van loopbaanondersteuning ontstonden echter in samenwerking tussen ministeries, professionals en sociale partners.

Naar de pagina Ijsland
Landen Groen 12 Is

It Italië

Landen Wit 13 It

Informatie volgt.

Naar de pagina Italië

Hr Kroatië

Informatie volgt.

Naar de pagina Kroatië
Landen Groen 14 Hr

Lv Letland

Landen Wit 15 Lv

Informatie volgt.

Naar de pagina Letland

Lt Litouwen

Financiering voor loopbaanondersteuning komt vanuit diverse bronnen: de overheid, het Europees Sociale Fonds (European Social Fund (ESF)), Active Labour Market Resources en de Versterkte Jongerengarantie (Youth Guarantee).

Naar de pagina Litouwen
Landen Groen 16 Lt

Lu Luxemburg

Landen Wit 17 Lu

Informatie volgt.

Naar de pagina Luxemburg

Mt Malta

De overheid financiert loopbaanondersteuning voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs betaalt diensten voor loopbaanondersteuning uit eigen budgetten. De overheid financiert de jaarlijkse training van de loopbaanprofessionals op scholen.

In Malta biedt men academische opleidingen aan. De initiële opleiding (Master in Lifelong Career Guidance and Development), die alleen de universiteit van Malta verzorgt, kost de studenten 3.000,- euro per jaar. Nascholingen voor loopbaanprofessionals in functie is gratis. De overheid draagt zorg voor de financiering.

Naar de pagina Malta
Landen Groen 19 Mt

Me Montenegro

Landen Wit 20 Me

Informatie volgt.

Naar de pagina Montenegro

Nl Nederland

Naar de pagina Nederland

Gb Noord-Ierland

Landen Wit Nie
Naar de pagina Noord-Ierland

Mk Noord-Macedonië

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Macedonië
Landen Groen 18 Mk

No Noorwegen

Landen Wit 22 No

Informatie volgt.

Naar de pagina Noorwegen

At Oostenrijk

De financiering voor loopbaanbegeleiding in Oostenrijk wordt gedeeld door verschillende overheidsinstanties, zoals de federale overheid, de regeringen van de deelstaten (Bundesländer) en gemeentes, financiering van specifieke diensten door organisaties van sociale partners en particuliere financiering voor degenen die zelf advies inwinnen. Vooral bij loopbaanbegeleiding  voor volwassenen worden Europese fondsen zoals het Europees Sociaal Fonds gebruikt als gezamenlijke financiering.

Naar de pagina Oostenrijk
Landen Groen 23 At

Pl Polen

Landen Wit 24 Pl

Informatie volgt.

Naar de pagina Polen

Pt Portugal

Informatie volgt.

Naar de pagina Portugal
Landen Groen 25 Pt

Ro Roemenië

Landen Wit 26 Ro

Informatie volgt.

Naar de pagina Roemenië

Gb Schotland

Alle diensten van Skills Development Scotland (SDS) worden gefinancierd door de overheid. Elk jaar krijgt SDS een ‘letter of grant’ met de bijdrage en de verwachting. Op basis hiervan moeten zij verantwoording afleggen. De overheid legt een vraag of opdracht neer en SDS geeft aan hoe zij dit gaan beantwoorden.

Soms is er extra geld beschikbaar voor een speciale focus, gericht op een speciale doelgroep of uitdaging. Bijvoorbeeld, Brexit, Corona, ‘no-one left behind’ beleid, etc. Zo is er 20.000 pond beschikbaar gesteld om jongeren meer naar STEM-jobs en lerarenopleidingen te krijgen.

Soms wordt SDS ook privaat gefinancierd, bijvoorbeeld door de olie- en gasindustrie in Aberdeen om mensen te kunnen laten omschakelen naar andere banen.

Naar de pagina Schotland
Landen Groen Sch

Rs Servië

Landen Wit 27 Rs

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SERVIË

Si Slovenië

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SLOVENIË
Landen Groen 28 Si

Sk Slowakije

Landen Wit 29 Sk

Informatie volgt.

Naar de pagina Slowakije

Es Spanje

NAAR DE PAGINA SPANJE
Landen Groen 30 Es

Cz Tsjechië

Landen Wit 31 Cz

Informatie volgt.

Naar de pagina Tsjechië

Tr Turkije

Informatie volgt.

Naar de pagina Turkije
Landen Groen 32 Tr

Be Vlaanderen

Landen Wit Be Vl

Onderwijsinstellingen en de Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Daarnaast worden financiële middelen vanuit de EU, zoals ESF, Interreg en Erasmus+ veelal ingezet om succesvolle aanpakken uit andere landen te vertalen naar de Vlaamse context, maar ook om loopbaanbegeleiding naar een hoger plan te tillen.

Elke werkende heeft recht op twee loopbaancheques voor loopbaanbegeleiding. Hiervoor wordt een persoonlijke bijdrage van €40 per cheque gevraagd, de overheid subsidieert vervolgens tot €640 en €470.

Naar de pagina Vlaanderen

Gb Wales

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALES
Landen Groen Wal

Be Wallonië

Landen Wit Be Wa

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALLONIË

Se Zweden

Financiering voor loopbaanbegeleiding maakt meestal deel uit van een grotere financiering voor onderwijs en arbeidsmarkt. Daarom is er meestal geen specifieke financiering bedoeld voor loopbaanbegeleiding. In de laatste jaren hebben de ministeries echter grote nationale initiatieven genomen om loopbaanbegeleiding verder te ontwikkelen en te versterken.

Naar de pagina Zweden
Landen Groen 34 Se