Malta Mt

Het doel van loopbaanondersteuning in Malta is diensten en activiteiten aanbieden die erop gericht zijn mensen van elke leeftijd en op elk moment in hun leven te helpen bij het maken van keuzes op het gebied van onderwijs, opleiding en beroep en bij het beheren van hun loopbaan. De belangrijkste aanbieders van loopbaanbegeleiding bevinden zich binnen de openbare onderwijsinstellingen en de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (Jobsplus).

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Landen Wit 19 Mt

Aanbod

Iconen Service

Scholieren krijgen gedurende hun gehele schooltijd loopbaanondersteuning aangeboden binnen de  het onderwijs. Gespecialiseerde loopbaanprofessionals werken samen met docenten. Binnen het schoolvak Personal, Social and Career Development wordt aandacht besteed aan loopbaanondersteuning.

Voor volwassenen biedt Malta’s openbare dienst voor arbeidsvoorziening (Jobsplus) verschillende diensten aan. De belangrijkste taken van de organisatie zijn het verlenen van een openbare dienst voor arbeidsvoorziening en het opleiding van personen om hun vaardigheden voor het vinden van werk te verbeteren. Zij richten zich op werkgevers, werkzoekenden en werknemers. Hun aanbod bestaat uit het aanbieden van trainingen, sollicitatie mogelijkheden, informatie over het investeren in werknemers en advies van experts over loopbaankeuzes

NAAR DE THEMAPAGINA AANBOD

Arbeidsmarktinformatie

De vergrijzing, lage werkloosheid en de sterke economische groei onder impuls van toerisme en opkomende sectoren leiden tot een tekort aan vaardigheden. Werkgevers hebben moeite om geschoolde werknemers in de gezondheidszorg, financiële sector en ICT aan te trekken.

In Malta werkt de vrouwelijke beroepsbevolking veelal in de sectoren openbaar bestuur, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (36,4%). Van de mannelijke beroepsbevolking werkt het grootste deel in de detailhandel en de groothandel (25,6%). Kijkend naar het algemene plaatje is de meest voorkomende beroepscategorie de professionele sector die 20,8% van alle werknemers omvat. Hieronder vallen bijvoorbeeld artsen, ingenieurs, leraren en consultants.

 

NAAR DE THEMAPAGINA ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Icoon Arbeidsmarktinformatie

Beleid & Organisatie

Iconen Governance

Malta kent geen wetgeving rondom loopbaanondersteuning, maar de overheid geeft wel aanbevelingen. Het document Career Guidance Policy for Schools uit 2007 is belangrijk voor loopbaanondersteuning in het onderwijs.

Het uitgangspunt voor beleid met betrekking tot loopbaanbegeleiding is in Malta veelomvattend: diensten en activiteiten om individuen van alle leeftijden en op alle momenten in hun leven te ondersteunen bij het maken van keuzes met betrekking tot opleiding, training en een beroep. De belangrijkste dienstverleners voor loopbaanondersteuning zijn ondergebracht in de openbare opleidingsinstituten en bij de arbeidsbemiddelingsbureaus van de overheid. Zie hier voor meer informatie.

NAAR DE THEMAPAGINA BELEID & ORGANISATIE

Financiering

De overheid financiert loopbaanondersteuning voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs betaalt diensten voor loopbaanondersteuning uit eigen budgetten. De overheid financiert de jaarlijkse training van de loopbaanprofessionals op scholen.

In Malta biedt men academische opleidingen aan. De initiële opleiding (Master in Lifelong Career Guidance and Development), die alleen de universiteit van Malta verzorgt, kost de studenten 3.000,- euro per jaar. Nascholingen voor loopbaanprofessionals in functie is gratis. De overheid draagt zorg voor de financiering.

NAAR DE THEMAPAGINA FINANCIERING

Iconen Funding

Instrumenten & tools

Icoon Instrumenten En Tools

Een voorbeeld van een tool voor studenten is Explore More en deze is ontwikkeld door de National Schools Support Services (NSSS). Dit is een portaal die informatie over carrières en opleidingen in een online systeem zet. Alle informatie die studenten nodig hebben om een carrièrekeuze te maken kunnen ze online of in een app vinden. De app is interactief: studenten kunnen ook een online game spelen om meer te weten te komen. Ook heeft het een serie genaamd A day in the life of met verschillende korte videos van een typische dag van verschillende professionals, zoals doctoren, elektriciens, jeugdwerkers en website ontwerpers, met verhalen van mensen die in die sector werken. Ook krijgen studenten informatie over de opleidingen en cursussen die horen bij ieder beroep.

NAAR DE THEMAPAGINA INSTRUMENTEN & TOOLS

Kwaliteit

De onderwijsdienst van de overheid monitort loopbaandiensten binnen de State Colleges. Jobsplus voert continue checks uit op de kwaliteit van haar adviseurs. De Malta Career Guidance Association en de National School Support Service houdt toezicht op de kwaliteit van het werk rondom loopbaanondersteuning.

NAAR DE THEMAPAGINA KWALITEIT

Icoon Kwaliteit

Onderzoek & Innovatie

Icoon Onderzoek En Innovatie

Het doen van onderzoek rondom loopbaanondersteuning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de volgende stakeholders:

  • National Statistics Office: dit is het uitvoerende orgaan van de Malta haar Autoriteit voor Statistiek. Zij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, samenstellen, analyseren en publiceren van statistische informatie. Vele onderzoeken richten zich op arbeidsmarktinformatie zoals over het aantal werklozen in Malta of financiële informatie per sector.
  • Het Ministerie van Onderwijs: tracer study Volgen de keuzes van scholieren nadat ze hun middelbare school hebben afgerond, monitorstudies naar de situatie van English as a Second Language (ESL) en andere statistiek over onderwijs
  • Jobsplus: statistiek over arbeidsmarktsectoren. Jobsplus heeft zich in 2022 vooral gefocust op onderzoek over groene bedrijven en groene banen. Dit is onderdeel van het INTERCEPT- project Jobsplus (gov.mt)
  • De Malta Further and Higher Education Authority: statistiek over hoger en vervolgonderwijs
NAAR DE THEMAPAGINA ONDERZOEK & INNOVATIE

Professionalisering

De belangrijkste aanbieders voor training van loopbaanprofessionals in Malta is het Centre of Labour Studies in samenwerking met de Faculty of Education van de University of Malta. Vanaf oktober 2016 wordt de masteropleiding Lifelong Career Guidance and Development aangeboden.

Daarnaast zijn er nog verschillende soorten trainingen en opleidingen voor loopbaanprofessionals in Malta. Het Institute for Education organiseert bijvoorbeeld een kwalificatie genaamd Award in Understanding of Career Guidance and Development voor professionals die net beginnen of hun vaardigheden willen verbeteren. Dit is gefinancierd door Euroguidance Malta. De Malta Career Guidance Association (MCGA) organiseert ook jaarlijkse trainingen voor haar leden.

NAAR DE THEMAPAGINA PROFESSIONALISERING

Icoon Professionalisering

Technologie

Iconen Ict

In het onderwijs wordt het belang van het gebruik van ICT al genoemd in het Career Guidance Policy for Schools uit 2007. Het Malta National lifelong learning strategy uit 2014 geeft ook het belang aan van een portaal met cursussen die interessant zijn voor volwassenen.

Onder ‘Instrumenten en Tools’ is meer informatie te vinden over het portaal Explore More die is ontwikkeld door de National Schools Support Services (NSSS).

NAAR DE THEMAPAGINA TECHNOLOGIE

Toegankelijkheid

In het onderwijs zijn aanvullende diensten toegankelijk om leerlingen met speciale behoeften en/of beperkingen te ondersteunen bij de overgang van onderwijs naar werk. Het ministerie van Onderwijs en Werkgelegenheid heeft transitie coördinatoren ingezet om deze leerlingen te ondersteunen naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Ook Jobplus biedt via hun afdeling Inclusive Employment Services en Lino Spiteri Foundation specifieke diensten aan mensen zonder baan of kwetsbare cliënten

NAAR DE THEMAPAGINA TOEGANKELIJKHEID

Icoon Toegankelijkheid