Professionalisering

Onder ‘Professionalisering’ tref je per land op welke manier zij de deskundigheid en ontwikkeling van loopbaanprofessionals waarborgen. Je krijgt inzicht in de type kwalificaties die loopbaanprofessionals moeten behalen en de wetgeving rondom deze kwalificaties. Ook worden en voorbeelden gegeven van de leermogelijkheden tot professionalisering.

Hieronder vind je informatie over de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Kroatië, Litouwen, Malta, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Schotland, Spanje, Vlaanderen en Zweden.

Laatst bijgewerkt: december 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Icoon Professionalisering

Bg Bulgarije

Landen Wit 02 Bg

De standaard voor loopbaanprofessionals is dat zij naast een relevante opleiding in het hoger onderwijs (denk aan social work, psychologie, sociale studies), ook een Global Career Development Facilitator (GCDF)-certificaat bezitten. Dit certificaat bewijst dat de professional de 12 competenties (opgesteld door het Centre of Credentialing and Education (CCE) beheersen. Naast een GCDF-certificaat zijn er gespecialiseerde trainingen voor loopbaanprofessionals beschikbaar. De meest gevolgde masterprogramma’s zijn:

  1. Master degree in Career Education (Sofia University “St. Kl. Ohridski”)
  2. Master degree in Carreer Development & Entrepreneurschip (South-West University “Neofit Rilski”)
Naar de pagina Bulgarije

Cy Cyprus

De loopbaanondersteuning- en carrièrediensten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd is deel van het departement van Secundair Onderwijs. De diensten worden aangeboden door gekwalificeerde loopbaanadviseurs die een gespecialiseerde post-graduate opleiding hebt gedaan in Cyprus of in het buitenland. Om te mogen werken bij de Loopbaanondersteuning en Carrière Diensten moet je als loopbaanprofessional ook een initiële lerarenopleiding hebben afgerond. In iedere bovenbouw middelbare school en geven beroepsbegeleiding aan studenten zowel in de klas als op persoonlijke basis wanneer dat nodig is.

Sinds 2006 hebben de openbare diensten voor arbeidsvoorziening van het Ministerie van Arbeidswelzijn en Sociale Zekerheid gekwalificeerde loopbaanadviseurs in dienst met relevante diploma’s in Sociologie, Psychologie en Human Resources. Sinds ze zijn aangenomen bij de openbare diensten voor arbeidsvoorziening volgen ze ook regelmatig trainingen door externe experts om alle benodigde diensten voor het openbare diensten voor arbeidsvoorziening te kunnen bieden.

Sinds 2014 worden loopbaanbegeleidingscursussen op masterniveau gegeven aan de universiteiten in Cyprus:

Naar de pagina Cyprus
Landen Groen 03 Cy

Dk Denemarken

Landen Wit 04 Dk

NAAR DE PAGINA DENEMARKEN

De Duitsland

De Duitse openbare arbeidsbureaus trainen loopbaanprofessionals op hun private hogeschool voor arbeid. Er is een bachelorleiding op het gebied van loopbaan, werk en onderwijs (Studiengang Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung (BBB)). Tijdens deze bachelor wordt onder andere aandacht besteed aan verschillende begeleidingstechnieken voor verschillende doelgroepen. Naast de bachelor kunnen personen ook een specialisatie volgen in loopbaanbegeleiding gericht op oriëntatie van beroepsopleidingen, casemanagement of begeleiding gericht op integratie. Sinds 2015 biedt deze hogeschool ook een parttime master aan. Het meeste personeel van de openbare arbeidsbureaus dat gespecialiseerd is heeft een de master afgerond. De meer algemene begeleiders zijn niet altijd specifiek geschoold, maar hebben dan cursussen en modules gevolgd. Op dit moment bieden vijf universiteiten masters aan op het gebied van begeleiding en coaching.

NAAR DE PAGINA DUITSLAND
Landen Groen 05 De

Gb Engeland

Landen Wit 33 Gb

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA ENGELAND

Ee Estland

Naar de pagina Estland
Landen Groen 06 Ee

Fi Finland

Landen Wit 07 Fi
Naar de pagina Finland

Fr Frankrijk

Onderwijzend- en pedagogische personeel, maar ook nationale onderwijspsychologen moeten een assessment afleggen gedurende hun loopbaan. Vanuit het PPCR (professional career  path, careers and remuneration) protocol wordt gewerkt aan de volgende thema’s: professionalisering en ontwikkeling van loopbaanbegeleiders, remediëring in het geval van tekortkomingen bij de professionele ontwikkeling van het personeel, mobiliteit en professionele ontwikkeling in het kader van de loopbaan.

Naar de pagina Frankrijk
Landen Groen 08 Fr

Gr Griekenland

Landen Wit 09 Gr

Informatie volgt.

Naar de pagina Griekenland

Hu Hongarije

In Hongarije gaat de training van loopbaanprofessionals in het hoger onderwijs meer dan twintig jaar terug: in 1992 richtte de voorganger van de Szent István University een opleidingsprogramma voor loopbaanprofessionals op.

Op dit moment is er in Hongarije een masterprogramma in Human Resource Counseling van 120 ECTS. Theorie en praktijk zijn evenredig verdeeld in het curriculum. Theoriecursussen hebben als doel om kennis te ontwikkelen gerelateerd aan psychologie, de arbeidsmarkt en carrière planning. Praktijkcursussen en veldwerk geven studenten de kans om vaardigheden te oefenen die belangrijk zijn voor het vak van een loopbaanbegeleider, zoals communicatie en het oplossen van problemen en conflicten.

Naar de pagina Hongarije
Landen Groen 10 Hu

Ie Ierland

Landen Wit 11 Ie

Informatie volgt.

Naar de pagina Ierland

Is Ijsland

De faculteit van Sociale Wetenschappen aan de University of Iceland biedt een masterprogramma Career Counselling en Guidance aan van 120 ECTS. Om aangenomen te worden moet je een bachelorsdiploma hebben in bijvoorbeeld onderwijs of sociale wetenschappen. Studenten krijgen zowel theorievakken als praktische training. Ook schrijven ze een masterscriptie van 30 ECTS. Als studenten de master hebben afgerond, kunnen ze zich aanmelden bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om zich te registeren als loopbaanprofessional.

De IJslandse Vereniging voor Onderwijs- en Beroepskeuzebegeleiding heeft een onderwijscommissie die verschillende trainingen organiseert. Dit zijn vooral colleges over relevante onderwerpen. De jaarlijkse Day of the Counsellor wordt ook gevierd met bijvoorbeeld studiereizen naar relevante instellingen, conferenties of workshops.

Naar de pagina Ijsland
Landen Groen 12 Is

It Italië

Landen Wit 13 It

Informatie volgt.

Naar de pagina Italië

Hr Kroatië

Kroatië voorziet momenteel niet in onderwijs voor loopbaanbegeleiders in het hoger onderwijs, zoals specifieke studieprogramma’s voor loopbaanbegeleiding of specifieke programma’s voor professionalisering. Loopbaanprofessionals in het onderwijs en de arbeidsmarkt hebben een universitair diploma in relevante discipline (zoals psychologie, maatschappelijk werk of pedagogie) met een aanvullende beroepsopleiding. Als ze hierna gaan werken in de arbeidsmarktsector, sluiten ze deze opleiding af met een examen in levenslange loopbaanbegeleiding. Als professionals werkzaam willen worden in de onderwijssector, doen ze examen in onderwijs.

Om loopbaanprofessionals de mogelijkheden te bieden voor verdere professionele ontwikkeling heeft Euroguidance Kroatië sinds 2013 een programma voor professionele ontwikkeling (Uvod U Profesionalno Usmjeravanje). Meer dan 450 schoolpsychologen, pedagogen en leerkrachten hebben inmiddels aan het programma deelgenomen.

Naar de pagina Kroatië
Landen Groen 14 Hr

Lv Letland

Landen Wit 15 Lv

Informatie volgt.

Naar de pagina Letland

Lt Litouwen

Loopbaanprofessional of loopbaanbegeleider is geen beroep dat gereguleerd wordt door de overheid. Loopbaanprofessionals worden daarom geworven op basis van standaarden en vereisten in een bepaalde sector of bedrijf. Functie-eisen voor schoolloopbaancoördinatoren en loopbaanbegeleiders worden beschreven in de functiebeschrijvingen.

Naar de pagina Litouwen
Landen Groen 16 Lt

Lu Luxemburg

Landen Wit 17 Lu

Informatie volgt.

Naar de pagina Luxemburg

Mt Malta

De belangrijkste aanbieders voor training van loopbaanprofessionals in Malta is het Centre of Labour Studies in samenwerking met de Faculty of Education van de University of Malta. Vanaf oktober 2016 wordt de masteropleiding Lifelong Career Guidance and Development aangeboden.

Daarnaast zijn er nog verschillende soorten trainingen en opleidingen voor loopbaanprofessionals in Malta. Het Institute for Education organiseert bijvoorbeeld een kwalificatie genaamd Award in Understanding of Career Guidance and Development voor professionals die net beginnen of hun vaardigheden willen verbeteren. Dit is gefinancierd door Euroguidance Malta. De Malta Career Guidance Association (MCGA) organiseert ook jaarlijkse trainingen voor haar leden.

Naar de pagina Malta
Landen Groen 19 Mt

Me Montenegro

Landen Wit 20 Me

Informatie volgt.

Naar de pagina Montenegro

Nl Nederland

Naar de pagina Nederland

Gb Noord-Ierland

Landen Wit Nie
Naar de pagina Noord-Ierland

Mk Noord-Macedonië

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Macedonië
Landen Groen 18 Mk

No Noorwegen

Landen Wit 22 No
Naar de pagina Noorwegen

At Oostenrijk

Er is geen officiële opleiding tot loopbaanprofessional in Oostenrijk. Er zijn echter wel verschillende trainingen en cursussen van verschillende lengte voor loopbaanprofessionals, zoals een eenjarige cursus (Diplomlehrgang für Berufs- und Bildungsberatung mit Trainingskompetenz) aan WIFI Wien en een cursus van zeven maanden (Bildungs- und Berufscoach) aan bfi Wien.

Naar de pagina Oostenrijk
Landen Groen 23 At

Pl Polen

Landen Wit 24 Pl

Informatie volgt.

Naar de pagina Polen

Pt Portugal

Informatie volgt.

Naar de pagina Portugal
Landen Groen 25 Pt

Ro Roemenië

Landen Wit 26 Ro

Informatie volgt.

Naar de pagina Roemenië

Gb Schotland

In Schotland moeten alle loopbaanbegeleiders op scholen en in de centra voldoen aan dezelfde kwalificaties, de QCD (Qualification in Career Development). Deze kan verkregen worden via een verschillende full-time of part-time postgraduate studies, of via een werkroute. Deze diploma’s zijn bij verschillende universiteiten te behalen.

Het personeel ontvangt training omtrent de coaching approach en CMS. Ook hebben ze toegang tot een ‘In-house Academy’. Hier moeten adviseurs minimaal 21 uur per jaar werken aan ontwikkeling om hun contract te mogen behouden. Ook maakt Skills Development Scotland (SDS) gebruik van een observatie framework waarin bijvoorbeeld zelfreflectie en peerreflectie centraal staan.

SDS focust op het voortbrengen van hun eigen (jong) talent door middel van een ‘Young Talent Program’ waarin ze verschillende leermogelijkheden aanbieden. Dit omvangt bijvoorbeeld leerwerkplekken, employability training, en een degree.

Naar de pagina Schotland
Landen Groen Sch

Rs Servië

Landen Wit 27 Rs

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SERVIË

Si Slovenië

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SLOVENIË
Landen Groen 28 Si

Sk Slowakije

Landen Wit 29 Sk

Informatie volgt.

Naar de pagina Slowakije

Es Spanje

Loopbaanprofessionals die werken in de publieke onderwijssector hebben meestal een masterdiploma in psychologie of pedagogiek. Ze hebben een examen behaald om ambtenaar te zijn en op publieke scholen te werken.

NAAR DE PAGINA SPANJE
Landen Groen 30 Es

Cz Tsjechië

Landen Wit 31 Cz

Informatie volgt.

Naar de pagina Tsjechië

Tr Turkije

Informatie volgt.

Naar de pagina Turkije
Landen Groen 32 Tr

Be Vlaanderen

Landen Wit Be Vl

In Vlaanderen wordt veel aandacht besteed aan de deskundigheid en professionaliteit van de loopbaanbegeleiders. (Onderwijs)loopbaanbegeleiders werkzaam bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) hebben veelal een master in psychologie of sociale wetenschappen of een post-opleiding (studie)loopbaanbegeleiding. Er zijn strikte eisen verbonden aan de professionalisering van loopbaanbegeleiders om kwaliteit te waarborgen, waaronder een tweejarig trainingsprogramma voor nieuwe werknemers en het recht op 10 dagen scholing. Jaarlijks moet er een professionaliseringsplan per medewerker worden opgesteld om ervoor te zorgen dat de expertise van loopbaanbegeleiders actueel blijft.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) organiseren intervisie- en scholingsmomenten, maar ook het ministerie van onderwijs organiseert studiedagen en bijeenkomsten voor loopbaanbegeleiders.

Om erkend te kunnen worden door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Begeleiding (VDAB), moeten loopbaanbegeleidingscentra tevens aantonen hoe zij werken aan de professionalisering van hun medewerkers. Zo zie je dat op alle plekken waar (studie)loopbaanbegeleiding plaatsvindt er specifiek aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van loopbaanbegeleiders.

Wil een loopbaancentrum erkenning aanvragen bij het VDAB, dan moeten zij expliciet aangeven hoe zij de expertise van hun begeleiders jaarlijks op peil houden.

Naar de pagina Vlaanderen

Gb Wales

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALES
Landen Groen Wal

Be Wallonië

Landen Wit Be Wa

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALLONIË

Se Zweden

De bacheloropleiding voor loopbaanbegeleiding (Studie- och yrkesvägledarprogrammet) van 180 ECTS wordt in het Zweeds aangeboden aan de Malmö University, Stockholm University en Umeå University. De focus van het programma is op de theorie en praktijk van loopbaanbegeleiding en heeft ook vakken van sociale wetenschappen. Daarnaast zijn er verschillende stageperiodes.

Stockholm University biedt een masteropleiding aan voor loopbaanbegeleiding van 120 ECTS in het Zweeds. De opleiding heeft als doel verdiepende kennis te bieden over hoe individuen hun loopbaan vormgeven, zowel vanuit een individueel als een maatschappelijk perspectief.

Daarnaast bestaan er verschillende opties voor bijscholing voor loopbaanbegeleiders.

Naar de pagina Zweden
Landen Groen 34 Se