Professionalisering

Onder ‘Professionalisering’ tref je per land op welke manier zij de deskundigheid en ontwikkeling van loopbaanprofessionals waarborgen. Je krijgt inzicht in de type kwalificaties die loopbaanprofessionals moeten behalen en de wetgeving rondom deze kwalificaties. Ook worden en voorbeelden gegeven van de leermogelijkheden tot professionalisering.

Hieronder vind je informatie over de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Malta, Schotland en Vlaanderen.

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Icoon Professionalisering

Bg Bulgarije

Landen Wit 02 Bg

De standaard voor loopbaanprofessionals is dat zij naast een relevante opleiding in het hoger onderwijs (denk aan social work, psychologie, sociale studies), ook een Global Career Development Facilitator (GCDF)-certificaat bezitten. Dit certificaat bewijst dat de professional de 12 competenties (opgesteld door het Centre of Credentialing and Education (CCE) beheersen. Naast een GCDF-certificaat zijn er gespecialiseerde trainingen voor loopbaanprofessionals beschikbaar. De meest gevolgde masterprogramma’s zijn:

  1. Master degree in Career Education (Sofia University “St. Kl. Ohridski”)
  2. Master degree in Carreer Development & Entrepreneurschip (South-West University “Neofit Rilski”)
Naar de pagina Bulgarije

Cy Cyprus

De loopbaanondersteuning- en carrièrediensten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd is deel van het departement van Secundair Onderwijs. De diensten worden aangeboden door gekwalificeerde loopbaanadviseurs die een gespecialiseerde post-graduate opleiding hebt gedaan in Cyprus of in het buitenland. Om te mogen werken bij de Loopbaanondersteuning en Carrière Diensten moet je als loopbaanprofessional ook een initiële lerarenopleiding hebben afgerond. In iedere bovenbouw middelbare school en geven beroepsbegeleiding aan studenten zowel in de klas als op persoonlijke basis wanneer dat nodig is.

Sinds 2006 hebben de openbare diensten voor arbeidsvoorziening van het Ministerie van Arbeidswelzijn en Sociale Zekerheid gekwalificeerde loopbaanadviseurs in dienst met relevante diploma’s in Sociologie, Psychologie en Human Resources. Sinds ze zijn aangenomen bij de openbare diensten voor arbeidsvoorziening volgen ze ook regelmatig trainingen door externe experts om alle benodigde diensten voor het openbare diensten voor arbeidsvoorziening te kunnen bieden.

Sinds 2014 worden loopbaanbegeleidingscursussen op masterniveau gegeven aan de universiteiten in Cyprus:

Naar de pagina Cyprus
Landen Groen 03 Cy

Dk Denemarken

Landen Wit 04 Dk

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA DENEMARKEN

De Duitsland

De Duitse openbare arbeidsbureaus trainen loopbaanprofessionals op hun private hogeschool voor arbeid. Er is een bachelorleiding op het gebied van loopbaan, werk en onderwijs (Studiengang Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung (BBB)). Tijdens deze bachelor wordt onder andere aandacht besteed aan verschillende begeleidingstechnieken voor verschillende doelgroepen. Naast de bachelor kunnen personen ook een specialisatie volgen in loopbaanbegeleiding gericht op oriëntatie van beroepsopleidingen, casemanagement of begeleiding gericht op integratie. Sinds 2015 biedt deze hogeschool ook een parttime master aan. Het meeste personeel van de openbare arbeidsbureaus dat gespecialiseerd is heeft een de master afgerond. De meer algemene begeleiders zijn niet altijd specifiek geschoold, maar hebben dan cursussen en modules gevolgd. Op dit moment bieden vijf universiteiten masters aan op het gebied van begeleiding en coaching.

NAAR DE PAGINA DUITSLAND
Landen Groen 05 De

Gb Engeland

Landen Wit 33 Gb

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA ENGELAND

Ee Estland

In Estland wordt veel aandacht besteed aan de deskundigheid en ontwikkeling van de loopbaanprofessionals. De experts van de centra worden structureel getraind, er vindt regelmatig uitwisseling plaats van best practices waarbij men de co-vision-methode gebruikt.

Tweemaal per jaar vinden er ‘personal development plan’ (PDP)-gesprekken plaats met medewerkers. Er is een uitgebreid opleidingsplan van nieuwe en zittende medewerkers, en een jaarlijkse competentietest.

Het systeem van beroepskwalificaties verbindt de arbeidsmarkt met het systeem van een leven lang leren door de ontwikkeling, beoordeling en erkenning van iemands beroepsbekwaamheid te verbeteren. Het stelsel wordt ontwikkeld en beheerd door de Estse kwalificatieautoriteit.

Er bestaat geen academische opleiding voor loopbaanbegeleiders. De meeste hebben een diploma hoger onderwijs in sociale wetenschappen. Wel zijn er verschillende mogelijkheden voor bijscholingen. Bijscholingen voor loopbaanprofessionals werden aangeboden door het Euroguidance agentschap en universiteiten.

Naar de pagina Estland
Landen Groen 06 Ee

Fi Finland

Landen Wit 07 Fi

Finland heeft een sterk geprofessionaliseerd systeem van loopbaanbegeleiding dat is gecertificeerd volgens internationale normen. Allereerst moeten alle loopbaanbegeleiders in het initieel onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, en het beroepsonderwijs in het bezit zijn van een kwalificatie als docent. Daarnaast moeten ze in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat zij een gespecialiseerde opleiding in begeleiding en advies (60 ECTS) of een master in begeleiding (300 ECTS) hebben gevolgd. De kwalificaties van loopbaanbegeleiders in het basis en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in de wetgeving. Bij de publieke arbeidsbureaus is het een vereiste dat loopbaanprofessionals een master hebben in psychologie, ook voor hen zijn kwalificaties in de wetgeving vastgelegd. Alleen voor het hoger onderwijs zijn de kwalificaties niet vastgelegd in de wetgeving.

Naar de pagina Finland

Fr Frankrijk

Onderwijzend- en pedagogische personeel, maar ook nationale onderwijspsychologen moeten een assessment afleggen gedurende hun loopbaan. Vanuit het PPCR (professional career  path, careers and remuneration) protocol wordt gewerkt aan de volgende thema’s: professionalisering en ontwikkeling van loopbaanbegeleiders, remediëring in het geval van tekortkomingen bij de professionele ontwikkeling van het personeel, mobiliteit en professionele ontwikkeling in het kader van de loopbaan.

Naar de pagina Frankrijk
Landen Groen 08 Fr

Gr Griekenland

Landen Wit 09 Gr

Informatie volgt.

Naar de pagina Griekenland

Hu Hongarije

Informatie volgt.

Naar de pagina Hongarije
Landen Groen 10 Hu

Ie Ierland

Landen Wit 11 Ie

Informatie volgt.

Naar de pagina Ierland

Is Ijsland

De faculteit van Sociale Wetenschappen aan de University of Iceland biedt een masterprogramma Career Counselling en Guidance aan van 120 ECTS. Om aangenomen te worden moet je een bachelorsdiploma hebben in bijvoorbeeld onderwijs of sociale wetenschappen. Studenten krijgen zowel theorievakken als praktische training. Ook schrijven ze een masterscriptie van 30 ECTS. Als studenten de master hebben afgerond, kunnen ze zich aanmelden bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om zich te registeren als loopbaanprofessional.

De IJslandse Vereniging voor Onderwijs- en Beroepskeuzebegeleiding heeft een onderwijscommissie die verschillende trainingen organiseert. Dit zijn vooral colleges over relevante onderwerpen. De jaarlijkse Day of the Counsellor wordt ook gevierd met bijvoorbeeld studiereizen naar relevante instellingen, conferenties of workshops.

Naar de pagina Ijsland
Landen Groen 12 Is

It Italië

Landen Wit 13 It

Informatie volgt.

Naar de pagina Italië

Hr Kroatië

Informatie volgt.

Naar de pagina Kroatië
Landen Groen 14 Hr

Lv Letland

Landen Wit 15 Lv

Informatie volgt.

Naar de pagina Letland

Lt Litouwen

Informatie volgt.

Naar de pagina Litouwen
Landen Groen 16 Lt

Lu Luxemburg

Landen Wit 17 Lu

Informatie volgt.

Naar de pagina Luxemburg

Mt Malta

De belangrijkste aanbieders voor training van loopbaanprofessionals in Malta is het Centre of Labour Studies in samenwerking met de Faculty of Education van de University of Malta. Vanaf oktober 2016 wordt de masteropleiding Lifelong Career Guidance and Development aangeboden.

Daarnaast zijn er nog verschillende soorten trainingen en opleidingen voor loopbaanprofessionals in Malta. Het Institute for Education organiseert bijvoorbeeld een kwalificatie genaamd Award in Understanding of Career Guidance and Development voor professionals die net beginnen of hun vaardigheden willen verbeteren. Dit is gefinancierd door Euroguidance Malta. De Malta Career Guidance Association (MCGA) organiseert ook jaarlijkse trainingen voor haar leden.

Naar de pagina Malta
Landen Groen 19 Mt

Me Montenegro

Landen Wit 20 Me

Informatie volgt.

Naar de pagina Montenegro

Nl Nederland

Informatie volgt.

Naar de pagina Nederland

Gb Noord-Ierland

Landen Wit Nie

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Ierland

Mk Noord-Macedonië

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Macedonië
Landen Groen 18 Mk

No Noorwegen

Landen Wit 22 No

Informatie volgt.

Naar de pagina Noorwegen

At Oostenrijk

Informatie volgt. .

Naar de pagina Oostenrijk
Landen Groen 23 At

Pl Polen

Landen Wit 24 Pl

Informatie volgt.

Naar de pagina Polen

Pt Portugal

Informatie volgt.

Naar de pagina Portugal
Landen Groen 25 Pt

Ro Roemenië

Landen Wit 26 Ro

Informatie volgt.

Naar de pagina Roemenië

Gb Schotland

In Schotland moeten alle loopbaanbegeleiders op scholen en in de centra voldoen aan dezelfde kwalificaties, de QCD (Qualification in Career Development). Deze kan verkregen worden via een verschillende full-time of part-time postgraduate studies, of via een werkroute. Deze diploma’s zijn bij verschillende universiteiten te behalen.

Het personeel ontvangt training omtrent de coaching approach en CMS. Ook hebben ze toegang tot een ‘In-house Academy’. Hier moeten adviseurs minimaal 21 uur per jaar werken aan ontwikkeling om hun contract te mogen behouden. Ook maakt Skills Development Scotland (SDS) gebruik van een observatie framework waarin bijvoorbeeld zelfreflectie en peerreflectie centraal staan.

SDS focust op het voortbrengen van hun eigen (jong) talent door middel van een ‘Young Talent Program’ waarin ze verschillende leermogelijkheden aanbieden. Dit omvangt bijvoorbeeld leerwerkplekken, employability training, en een degree.

Naar de pagina Schotland
Landen Groen Sch

Rs Servië

Landen Wit 27 Rs

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SERVIË

Si Slovenië

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SLOVENIË
Landen Groen 28 Si

Sk Slowakije

Landen Wit 29 Sk

Informatie volgt.

Naar de pagina Slowakije

Es Spanje

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SPANJE
Landen Groen 30 Es

Cz Tsjechië

Landen Wit 31 Cz

Informatie volgt.

Naar de pagina Tsjechië

Tr Turkije

Informatie volgt.

Naar de pagina Turkije
Landen Groen 32 Tr

Be Vlaanderen

Landen Wit Be Vl

In Vlaanderen wordt veel aandacht besteed aan de deskundigheid en professionaliteit van de loopbaanbegeleiders. (Onderwijs)loopbaanbegeleiders werkzaam bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) hebben veelal een master in psychologie of sociale wetenschappen of een post-opleiding (studie)loopbaanbegeleiding. Er zijn strikte eisen verbonden aan de professionalisering van loopbaanbegeleiders om kwaliteit te waarborgen, waaronder een tweejarig trainingsprogramma voor nieuwe werknemers en het recht op 10 dagen scholing. Jaarlijks moet er een professionaliseringsplan per medewerker worden opgesteld om ervoor te zorgen dat de expertise van loopbaanbegeleiders actueel blijft.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) organiseren intervisie- en scholingsmomenten, maar ook het ministerie van onderwijs organiseert studiedagen en bijeenkomsten voor loopbaanbegeleiders.

Om erkend te kunnen worden door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Begeleiding (VDAB), moeten loopbaanbegeleidingscentra tevens aantonen hoe zij werken aan de professionalisering van hun medewerkers. Zo zie je dat op alle plekken waar (studie)loopbaanbegeleiding plaatsvindt er specifiek aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van loopbaanbegeleiders.

Wil een loopbaancentrum erkenning aanvragen bij het VDAB, dan moeten zij expliciet aangeven hoe zij de expertise van hun begeleiders jaarlijks op peil houden.

Naar de pagina Vlaanderen

Gb Wales

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALES
Landen Groen Wal

Be Wallonië

Landen Wit Be Wa

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALLONIË

Se Zweden

Informatie volgt.

Naar de pagina Zweden
Landen Groen 34 Se