Spanje Es

Spanje is verdeeld in autonome regio’s en is sterk gedecentraliseerd. Dit betekent dat verschillende instanties en organisaties van de centrale overheid en de autonome regio’s loopbaanbegeleiding aanbieden: in het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt, sociale partners (kamer van koophandel, werkgeversorganisaties en vakbonden) en private organisaties.

Euroguidance Spanje biedt informatie aan op het officiële portaal van loopbaanbegeleiding en beroepsonderwijs TodoFP, wat onderdeel is van de website van het Ministerie van Onderwijs en Beroepstraining. Hier kun je ook meer informatie vinden over academische en professionele loopbaanbegeleiding. Op de website van Euroguidance Spanje vind je meer informatie over loopbaanbegeleiding in de autonome regio’s

Laatst gewijzigd: augustus 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Landen Wit 30 Es

Aanbod

Iconen Service

Het Spaanse systeem voor loopbaanbegeleiding biedt in principe toegang tot loopbaandiensten ten aanzien van onderwijs en arbeidsmarkt voor alle burgers in iedere fase van hun leven.

Basis- en voortgezet onderwijs: In het laatste jaar van het verplichte voortgezet onderwijs (ESO) kunnen studenten kiezen tussen twee programma’s: de ene is meer algemeen en academisch en de ander meer gericht op het beroepsonderwijs. Zo kunnen studenten goede geïnformeerde keuzes maken in hun leerweg aan het einde van het jaar en hebben ze meer kennis over de arbeidsmarkt.

Beroepsonderwijs: Alle studenten in het beroepsonderwijs brengen verplicht een deel van hun opleiding op een werkplek. Dit kan in de vorm van een stageplek of als onderdeel van een duaal programma. Beide opleidingsprogramma’s bevatten vaste elementen in het curriculum, waaronder de verplichte modules ‘Business and Entrepreneurship’ en ‘Training en Guidance’. Beide modules focussen voornamelijk op leven lang leren.

Hoger onderwijs: Publieke universiteiten in Spanje bieden studenteninformatiecentra en loopbaandiensten aan. Over het algemeen hebben private universiteiten ook loopbaandiensten. Arbeidsmarkt: De publieke arbeidsvoorziening (Servicio Publico de Empleo Estatal) is een autonome instantie binnen het Ministerie van Werkgelegenheid, Migratie en Sociale Zekerheid. SEPE is verantwoordelijk voor arbeidsbeleid, informatie en begeleiding rondom arbeidszaken

NAAR DE THEMA PAGINA AANBOD

Arbeidsmarktinformatie

Zie ‘Instrumenten en Tools’ voor meer informatie over een voorbeeld van een nationaal portaal voor informatie over onderwijs en arbeidsmarkt. Ook staat daar meer informatie over een werkgelegenheidsportaal van de publieke arbeidsmarktvoorziening.

NAAR DE THEMAPAGINA AANBOD

Icoon Arbeidsmarktinformatie

Beleid & Organisatie

Iconen Governance

De Wet op Onderwijs stelt dat loopbaanbegeleiding een recht is van een student en een kwaliteitsfactor is. Een van de principes van deze wet is dat loopbaanbegeleiding een manier is om persoonlijke training te geven die bijdraagt aan een uitgebreid onderwijs in kennis, vaardigheden en waarden.

Alle regionale overheden zijn verplicht om specifieke diensten en ondersteuning aan te bieden, waaronder gespecialiseerde professionals om zo studentensucces te waarborgen. De onderwijsautoriteiten en scholen in de autonome regio’s hebben hun eigen instanties die verantwoordelijk zijn voor loopbaanbegeleiding voor (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt. Ook middelbare scholen, beroepsonderwijsinstellingen en universiteiten bieden hun eigen loopbaandiensten aan.

Arbeidsbureaus hebben hun eigen professionele loopbaandiensten die een aanvulling bieden op de diensten van de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties). Er is ook een nationale wetgeving voor loopbaandiensten in de arbeidsmarkt.

NAAR DE THEMAPAGINA BELEID & ORGANISATIE

Financiering

In Spanje financiert de overheid het onderwijs. De hoogte van de financiering verandert ieder jaar. De publieke arbeidsmarktvoorziening worden bijna geheel gefinancierd door middel van quota’s voor werkloosheid en beroepsopleidingen en bijdragen van de overheid.

In 2019 heeft de overheidsdepartement van werkgelegenheid de Jaarlijkse Werkgelegenheid Beleidsplan goedgekeurd. Het budget dekte de subsidies en acties om werkgelegenheid te stimuleren. In die tijdsperiode streefde de overheid het netwerk van loopbaanprofessionals te verbeteren door meer loopbaanprofessionals aan te nemen om uitkeringsgerechtigden bij te staan.

Nationale webportalen, zoals TodoFP, worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en Beroepsonderwijs en het Ministerie van Cultuur en Sport.

NAAR DE THEMAPAGINA FINANCIERING

Iconen Funding

Instrumenten & Tools

Icoon Instrumenten En Tools

Er zijn nationale webportalen, zoals TodoFP, verstrekken informatie over alle onderwijs- en trainingsprogramma’s in het land. Ze bieden ook inzicht in de arbeidsmarkt, samen met een reeks hulpmiddelen voor begeleiding en inspiratie, zoals catalogussen en informatiebronnen, om mensen te ondersteunen bij het kiezen van hun opleiding en loopbaan.

De publieke arbeidsvoorziening (Servicio Publico de Empleo Estatal) heeft een werkgelegenheid portaal die geschikt is voor zowel werkzoekenden als werkenden. Het biedt loopbaaninformatie en zelftesten voor vaardigheden, waarden en carrière ambities aan. Ook kunnen gebruikers een persoonlijk profiel aan maken voor een matching dienst met baanaanbod op alle kwalificatieniveaus en sectoren.  

Ook de autonome regio’s beheren hun eigen websites en ontwikkelen digitale tools. De overheid van Galicië heeft bijvoorbeeld een gratis softwarepakket ontwikkeld genaamd OriPro .Het ondersteunt gebruikers bij het zoeken van informatie en training gerelateerd aan de ondersteuning van school naar de arbeidsmarkt.

NAAR DE THEMAPAGINA INSTRUMENTEN & TOOLS

Kwaliteit

Een raamwerk van het werk van een loopbaanbegeleider in het onderwijssysteem wordt momenteel opgezet door verschillende voorschriften opgelegd door het Ministerie van Onderwijs en Beroepsonderwijs via officiële regelgevingen.

NAAR DE THEMAPAGINA KWALITEIT

Icoon Kwaliteit

Onderzoek & Innovatie

Iconen Service

De belangrijkste onderwerpen in onderzoek zijn:

  • Het vroeg opsporen van leerproblemen om ervoor te zorgen dat studenten vroeg studentsucces behalen;
  • Beroepsmatige loopbaanbegeleiding in vroege onderwijsfasen;
  • Training voor beroepsmatige loopbaanbegeleiding voor alle leraren;
  • Constante training voor loopbaanprofessionals;
  • Het updaten van tools voor loopbaanbegeleiding;
  • Het opzetten van een nationaal forum voor loopbaanbegeleiding.
NAAR DE THEMAPAGINA AANBOD

Professionalisering

Loopbaanprofessionals die werken in de publieke onderwijssector hebben meestal een masterdiploma in psychologie of pedagogiek. Ze hebben een examen behaald om ambtenaar te zijn en op publieke scholen te werken.

NAAR DE THEMAPAGINA PROFESSIONALISERING

Icoon Professionalisering

Technologie

Iconen Ict

Om een hoger aantal gebruikers te krijgen hebben nationale loopbaanprofessionals ICT-diensten geïntroduceerd. De verschillende regionale publieke arbeidsvoorzieningen bieden toegang tot de verschillende diensten: online werkgelegenheid vernieuwing en actualisering, registratie van toegang tot de werkgelegenheid zoekmachine, informatie over trainingen en online cursussen over bijvoorbeeld werkgelegenheid en wetgeving. Daarnaast zijn loopbaanprofessionals ook bereikbaar via chat en telefoon.

NAAR DE THEMAPAGINA TECHNOLOGIE

Toegankelijkheid

Het Spaanse systeem voor loopbaanbegeleiding biedt in principe toegang tot loopbaandiensten ten aanzien van onderwijs en arbeidsmarkt voor alle burgers in iedere fase van hun leven. Dit is in de wet opgenomen. Specifieke regelingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt bieden gespecialiseerde diensten aan voor verschillende doelgroepen. Zie ‘aanbod’ voor meer informatie over de loopbaandiensten per sector.

NAAR DE THEMAPAGINA TOEGANKELIJKHEID

Icoon Toegankelijkheid