Frankrijk Fr

Frankrijk is sinds 2016 verdeeld in dertien regio’s of sectoren voor loopbaanbegeleiding. Deze regio’s zijn verantwoordelijk voor het managen en implementeren van de loopbaanbegeleiding voor volwassenen en het tegengaan van schooluitval. Op nationaal niveau is de landelijke overheid verantwoordelijk voor de loopbaanbegeleiding van kinderen in het basisonderwijs. Voor alle dertien regio’s geldt dat de regio verantwoordelijk is voor het coördineren van de activiteiten.

Het Franse systeem wordt getypeerd door een diversiteit aan informatiebronnen een diensten voor loopbaanondersteuning.

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Landen Wit 08 Fr

Aanbod

Iconen Service

Op nationaal en regionaal niveau wordt loopbaanondersteuning aangeboden. Op nationaal niveau houdt de overheid zich bezig met beleid rondom loopbaanondersteuning ten aanzien van studenten op scholen en universiteiten. Op regionaal niveau coördineren de dertien regio’s voor loopbaanondersteuning de activiteiten van andere instanties op het gebied van loopbaanondersteuning, de professionele ontwikkeling (conseil en évolution professionelle) en de erkenning van eerder verworven competenties (validation des acquis d’expérience).

Verder zijn er veel verschillende initiatieven voor verschillende doelgroepen in Frankrijk. Zo is er voor studenten bijvoorbeeld loopbaanondersteuning genaamd SCUIOP (Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation). Iedere SCUIOP organiseert andere activiteiten, maar ze doen allemaal studenten informeren en begeleiden, open dagen organiseren, informatiemateriaal maken, middelbare scholieren informeren, workshops aanbieden over het zoeken naar banen etcetera.

NAAR DE THEMAPAGINA AANBOD

Arbeidsmarktinformatie

In Frankrijk wordt gebruikt gemaakt van verschillende scholingsportalen. Hiervoor verwijzen we naar onze publicatie scholingsportalen.

NAAR DE THEMAPAGINA ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Icoon Arbeidsmarktinformatie

Beleid & Organisatie

Iconen Service

Frankrijk kent de wet op Publieke Loopbaanbegeleiding Service (2014). Deze wet heeft de taken op het gebied van loopbaanbegeleiding gedecentraliseerd naar de regio.

Op nationaal niveau bepaalt de staat het loopbaanbegeleidingsbeleid voor leerlingen en studenten op scholen en universiteiten. Op regionaal niveau coördineert de Regionale Dienst voor Overheidsoriëntatie (le service public régional de l’orientation (SPRO)) de initiatieven van loopbaanbegeleidingsinstellingen.

Op nationaal niveau zijn het Ministerie van Onderwijs, het Ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie en het Ministerie van Werkgelegenheid voornamelijk verantwoordelijk voor zaken rondom loopbaanondersteuning. Het Ministerie van Landbouw heeft ook enkele verantwoordelijkheden.

NAAR DE THEMAPAGINA BELEID & ORGANISATIE

Financiering

Er bestaat gratis advies en ondersteuning voor werkenden en werkzoekenden via Conseil en évolution professionnelle (CEP) – een systeem van adviseurs die aanwezig zijn bij vijf nationale exploitanten – en er is koppeling met loopbaan- en functioneringsgesprekken op werk (bewustwording).

Er wordt gewerkt met geregistreerde eurocredits op een persoonlijke rekening, waarbij er een hoger leerbudget is voor praktisch opgeleiden. Trainingen of opleidingen kunnen via een volledig geautomatiseerd ‘koopproces’ worden ingekocht via de mobiele applicatie, die beheerd wordt door Caisse des dépôts et consignations (CDC).

NAAR DE THEMAPAGINA FINANCIERING

Iconen Funding

Instrumenten & Tools

Icoon Instrumenten En Tools

Op dit moment worden veel digitale initiatieven ontwikkeld in Frankrijk op het gebied van loopbaanondersteuning (zie ook ‘Technologie‘).

Zo is er een portaal waarbinnen scholingsmogelijkheden, budget en loopbaanbegeleiding gekoppeld zijn. Deze portal kent een mentorfunctie en e-guidance: een hulpmiddel om jezelf te leren kennen en je vragen te helpen formuleren, zodat je op de goede website terecht komt ’on vous guide!’ (zie hier voor meer informatie)

Een ander voorbeeld is Moocs Orientation van de France Université Numérique. Het biedt gratis online cursussen aan die ontwikkeld zijn door universiteiten en hoger onderwijs instellingen.  

Het Franse Ministerie van Arbeid heeft bijvoorbeeld samen met een ‘state startup’ Diagoriente ontwikkeld: een platform voor jonge mensen die gratis carrière kansen kunnen ontdekken gebaseerd op hun skills en interesse.

In de verkenning ‘Loopbaanondersteuning rondom scholingsportals en leerbudgetten’ staat op pagina 8 een overzicht met scholingsportals voor Frankrijk:

Interactieve Tool Frankrijk Afbeelding Instrumenten En Tools

NAAR DE THEMAPAGINA INSTRUMENTEN & TOOLS

Kwaliteit

In Frankrijk is er geen specifieke regelgeving omtrent kwaliteitseisen van loopbaanbegeleiding. Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen evalueert men de dienstverlening om deze vervolgens te verbeteren. Een andere maatregel die men neemt betreft de professionalisering van loopbaanbegeleiders (zie ‘Professionalisering‘). Om de een bepaalde mate van kwaliteit van loopbaanbegeleiding te verzekeren wordt met labels gewerkt.

Qualéduc is bijvoorbeeld een tool ontwikkeld door het Ministerie van Onderwijs. De tool helpt organisaties en toezichthouders om de kwaliteit van loopbaanbegeleiding te vergroten. Het uitgangspunt van de tool is continue verbetering.

NAAR DE THEMAPAGINA KWALITEIT

Icoon Kwaliteit

Onderzoek & Innovatie

Icoon Onderzoek En Innovatie

De nationale raad voor werkgelegenheid en loopbaanbegeleiding (CNEFOP) is sinds 2014 verantwoordelijk voor het monitoren, coördineren en evalueren van beleid omtrent loopbaanondersteuning. Er wordt vanuit INETOP (Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle) en Oppio (Observatoire des politiques et des pratiques pour l’innovation en orientation) veelal onderzoek gedaan naar de impact van loopbaanondersteuning. Daarop aanvullend onderzoekt CEREQ de arbeidsmarkt, skills en ondersteuning bij loopbaanondersteuning op of richting de arbeidsmarkt.

NAAR DE THEMAPAGINA ONDERZOEK & INNOVATIE

Professionalisering

Onderwijzend- en pedagogische personeel, maar ook nationale onderwijspsychologen moeten een assessment afleggen gedurende hun loopbaan. Vanuit het PPCR (professional career  path, careers and remuneration) protocol wordt gewerkt aan de volgende thema’s: professionalisering en ontwikkeling van loopbaanbegeleiders, remediëring in het geval van tekortkomingen bij de professionele ontwikkeling van het personeel, mobiliteit en professionele ontwikkeling in het kader van de loopbaan.

NAAR DE THEMAPAGINA PROFESSIONALISERING

Icoon Professionalisering

Technologie

Iconen Ict

Op het gebied van loopbaanondersteuning zijn er veel digitale initiatieven. Hier staat een overzicht. Een goed voorbeeld is MOOCs Orientation: dit platform biedt gratis online trainingen opgezet door universiteiten. De website is gecreërd door France Université Numérique. De trainingen dragen ook bij aan de carrière planning van studenten wat betreft studietrajecten en studievoorbereiding in natuurwetenschappen en gezondheid.

NAAR DE THEMAPAGINA TECHNOLOGIE

Toegankelijkheid

Het is wettelijk bepaald dat in iedere school een leerkracht verantwoordelijk is voor onderwijs van studenten met een functiebeperking. Deze leerkracht informeert de student en de familie over zijn of haar rechten en procedures. Daarnaast is deze leerkracht verantwoordelijk voor de loopbaanondersteuning tijdens de gehele studieperiode. De volgende instanties dragen ook bij aan de toegankelijkheid van begeleiding: het Centre d’Information et d’Orientation (CIO) (gespecialiseerd is in loopbaanondersteuning aan studenten met een functiebeperking), RHO (adviesorganisatie in ondersteuning), Handi-U (internet portal vanuit het ministerie van hoger onderwijs waarop advies wordt gegeven over ondersteuning voor studeren met een functiebeperking).

NAAR DE THEMAPAGINA TOEGANKELIJKHEID

Icoon Toegankelijkheid