Zweden Se

In Zweden biedt voornamelijk de publieke sector loopbaanbegeleiding aan. Loopbaanbegeleiding wordt aangeboden in het gehele onderwijssysteem en binnen de publieke arbeidsmarktbureaus (Arbetsförmeldingen). De private sector is relatief beperkt in Zweden, maar er zijn sommige private arbeidsbureaus en bedrijven die loopbaanbegeleiding aanbieden.

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Landen Wit 34 Se

Aanbod

Iconen Service
NAAR DE THEMAPAGINA AANBOD

Arbeidsmarktinformatie

Het nationale onderwijsportaal Utbildningsguiden van het Zweedse Nationaal Agentschap voor Onderwijs (Skolverket) biedt informatie en begeleiding om onderwijs en een onderwijsinstelling te kiezen van voorschoolse educatie tot volwassenenonderwijs.

Studera.nu biedt informatie over hoger onderwijs in Zweden.

De publieke arbeidsbureaus (Arbetsförmeldingen) bieden beschrijvingen van verschillende beroepen en arbeidsmarktvoorspellingen.

NAAR DE THEMAPAGINA ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Icoon Arbeidsmarktinformatie

Beleid & Organisatie

Iconen Governance
NAAR DE THEMAPAGINA BELEID & ORGANISATIE

Financiering

Financiering voor loopbaanbegeleiding maakt meestal deel uit van een grotere financiering voor onderwijs en arbeidsmarkt. Daarom is er meestal geen specifieke financiering bedoeld voor loopbaanbegeleiding. In de laatste jaren hebben de ministeries echter grote nationale initiatieven genomen om loopbaanbegeleiding verder te ontwikkelen en te versterken.

NAAR DE THEMAPAGINA FINANCIERING

Iconen Funding

Instrumenten & Tools

Icoon Instrumenten En Tools
NAAR DE THEMAPAGINA INSTRUMENTEN & TOOLS

Kwaliteit

De Zweedse vereniging van loopbaanbegeleiders (Sveriges Vägledarförening) heeft een ethische verklaring ontwikkeld ter ondersteuning van loopbaanbegeleiders en mensen die loopbaanbegeleiding nodig hebben. De ethische richtlijnen zijn bedoeld om ethische afwegingen over verschillende dilemma’s te ondersteunen.

De nationale vakbond voor docenten (Lärarnas Riksförbund) is een vakbond voor gekwalificeerde docenten en loopbaanbegeleiders. Zij hebben ethische beroepsrichtlijnen ontwikkeld.

NAAR DE THEMAPAGINA KWALITEIT

Icoon Kwaliteit

Onderzoek & Innovatie

Icoon Onderzoek En Innovatie

Het onderzoeksnetwerk voor loopbaanbegeleiding (KAV) is een nationaal netwerk van ongeveer 25 junior en senior onderzoekers vanuit verschillende disciplines en universiteiten. Het doel van het netwerk is uitwisseling van onderzoek tussen disciplines en onderzoekers over loopbaanontwikkeling en overgang van school naar werk. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling bij jonge immigranten, internationale loopbaanbegeleiding en methoden en theorieën van loopbaanbegeleiding.

NAAR DE THEMAPAGINA ONDERZOEK & INNOVATIE

Professionalisering

De bacheloropleiding voor loopbaanbegeleiding (Studie- och yrkesvägledarprogrammet) van 180 ECTS wordt in het Zweeds aangeboden aan de Malmö University, Stockholm University en Umeå University. De focus van het programma is op de theorie en praktijk van loopbaanbegeleiding en heeft ook vakken van sociale wetenschappen. Daarnaast zijn er verschillende stageperiodes.

Stockholm University biedt een masteropleiding aan voor loopbaanbegeleiding van 120 ECTS in het Zweeds. De opleiding heeft als doel verdiepende kennis te bieden over hoe individuen hun loopbaan vormgeven, zowel vanuit een individueel als een maatschappelijk perspectief.

Daarnaast bestaan er verschillende opties voor bijscholing voor loopbaanbegeleiders.

NAAR DE THEMAPAGINA PROFESSIONALISERING

Icoon Professionalisering

Technologie

Iconen Ict

NAAR DE THEMAPAGINA TECHNOLOGIE

Toegankelijkheid

In Zweden wordt loopbaanbegeleiding aangeboden in het gehele onderwijssysteem. Bij wet moeten studenten in Zweden loopbaanbegeleiding krijgen voordat ze keuzes maken over hun toekomst. De wet bepaalt ook wie kan worden aangenomen als loopbaanbegeleider op scholen. Universiteiten zijn ook wettelijk verplicht om loopbaanbegeleiding aan te bieden aan hun studenten.

NAAR DE THEMAPAGINA TOEGANKELIJKHEID

Icoon Toegankelijkheid