Estland Ee

Estland kent een lange traditie van levenslange loopbaanondersteuning. Loopbaanondersteuning kende over de jaren heen verschillende namen. De laatste versie is karjääriteenused, wat letterlijk vertaald ‘loopbaandiensten’ betekent. Loopbaanondersteuning bestaat uit drie pilaren  – loopbaanonderwijs, loopbaanadvies en loopbaaninformatieprovisie – en wordt aangeboden in zowel het onderwijs als arbeidsmarkt.

In 2023 heeft Euroguidance Estland ‘Lifelong Guidance in Estonia’ gepubliceerd. Dit is een overzicht van loopbaanbegeleiding in onderwijs, arbeidsmarkt en private sector in Estland. Ook geeft het informatie over professionele ontwikkeling van loopbaanbegeleiders, digitale tools, internationale relaties, onderwijs en arbeidsmarkt.

Laatst gewijzigd: augustus 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Landen Wit 06 Ee

Aanbod

Iconen Service

In het onderwijssysteem is loopbaanbegeleiding onderdeel van jeugdwerk en formeel onderwijs. Het ontwikkelen van algemene vaardigheden, waaronder het leren managen van je eigen carrière, komt terug in alle onderwijsniveaus. Kinderen en jongeren beginnen het onderwijs, de baan van hun ouders, het concept van werken en de arbeidsmarkt te ontdekken. Daarnaast worden ze ondersteund in het ontwikkelen van skills, zoals cognitieve en sociale vaardigheden, die essentieel zijn in onderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.

De publieke arbeidsmarktvoorziening in Estland is het Estonian Unemployment Insurance Fund (Eesti Töötukassa). Voor werkloze personen bieden zij gratis arbeidsmarktmaatregelen aan, waaronder loopbaaninformatie, loopbaanadvies en het betalen van uitkeringen.

NAAR DE THEMAPAGINA AANBOD

Arbeidsmarktinformatie

Er zijn verschillende websites en tools voor loopbaanbegeleiding en arbeidsmarktinformatie:

Edu.ee is een overzicht van het onderwijssysteem, informatie over instellingen, curricula, diplomas, beroepen, kwalificaties en behoeften naar arbeid en vaardigheden. 

Minukarjaar.ee geeft informatie over carrièremogelijkheden, tools voor zelfanalyse en carrière design en een toolbox voor loopbaanprofessionals en docenten. Statistics Estonia geeft economische, demografische en sociale data, waaronder over salarissen en werkgelegenheid.

Occupational Barometer is een overzicht van arbeidsmarktvraag op de korte termijn.

OKSA is een lange termijn prognose van de behoeften van arbeid en vaardigheden.

NAAR DE THEMAPAGINA ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Icoon Arbeidsmarktinformatie

Beleid & Organisatie

Iconen Governance

In 2018 gaf de Estse overheid aan dat er ruimte voor verbetering was ten aanzien van de toegang en de kwaliteit van loopbaandiensten. Estland heeft daarom in 2019 een grote hervorming doorgemaakt: loopbaanadvies en –informatie valt voortaan onder de publieke arbeidsmarktvoorziening onder het Ministerie van Sociale Zaken. De rol van algemeen, beroeps- en hoger onderwijs is voortaan om levenslange loopbaanbegeleiding te verzekeren voor hun studenten en ze te steunen in behalen van de leeruitkomsten die zijn gesteld in de curricula.

Als vervolg op de Estonian Lifelong Learning Strategy 2020 is de ‘Education Strategy 2021-2035’ ontwikkeld. Daarin staan de belangrijkste doelen rondom onderwijs voor de komende vijftien jaar. De drie strategische doelen zijn:

(1) Leerkansen zijn divers en toegankelijk en het onderwijssysteem verzorgt gemakkelijke overgang tussen verschillende onderwijsniveaus

(2) In Estland zijn er competente en gemotiveerde leraren en schooldirecteuren, een diverse leeromgeving en ‘learner-centred’ onderwijs.

(3) Leerkansen veranderen mee met de ontwikkelingsbehoeften van de samenleving en de arbeidsmarkt.

NAAR DE THEMAPAGINA BELEID EN ORGANISATIE

Financiering

De publieke arbeidsmarktvoorziening (Estonian Unemployment Insurance Fund/Eesti Töötukassa) bieden gratis over heel Estland arbeidsmarktmaatregelen aan, waaronder loopbaaninformatie, loopbaanadvies en het betalen van uitkeringen. In principe is de publieke arbeidsvoorziening de enige grote gratis publieke aanbieder. Er is een handvol kleine private aanbieders die tegen betaling werken, maar deze zijn beperkt.

De publieke arbeidsmarktvoorziening biedt een speciaal initiatief aan voor jongeren zonder formeel diploma of werkervaring. De maatregel heeft als doel om jeugdwerkloosheid te verminderen en jongeren zonder speciaal onderwijs een baan te vinden. Werkgevers die deze jongeren aannemen komen in aanmerking voor loonsubsidies en training compensatie.  

Onderzoek naar loopbaanbegeleiding in is Estland gebaseerd op aanbestedingen: er is geen duurzame financiering aan nationale onderzoekseenheden.

NAAR DE THEMAPAGINA FINANCIERING

Iconen Funding

Instrumenten & tools

Icoon Instrumenten En Tools

Zie ‘Arbeidsmarktinformatie’ voor websites en tools voor loopbaanbegeleiding en arbeidsmarktinformatie.

Daarnaast maakt Estland gebruik van het loopbaankompas en heeft deze voor de eigen context doorontwikkeld. Zo hebben zij deze onder andere in een spelformat gegoten, hebben ze jobpics toegevoegd en is de tool in meerdere talen vertaald.

NAAR DE THEMAPAGINA INSTRUMENTEN EN TOOLS

Kwaliteit

Het merendeel van de Estse loopbaanbegeleiders werken in de publieke arbeidsvoorziening, in onderwijsinstellingen of in bedrijven. Op nationaal niveau is de rol van loopbaanbegeleider uitgewerkt in de beroepskwalificatienorm: om mensen te helpen met hun carrière ontwikkeling en hen te ondersteunen in het maken van keuzes in hun carrière, baan, training en onderwijs gedurende hun gehele leven.

Er is geen academische kwalificatie beschikbaar voor loopbaanbegeleiders. De meeste hebben echter een diploma in hoger onderwijs op het gebied van sociale of onderwijswetenschappen, zoals psychologie, economie of pedagogiek. Het beroepskwalificatiesysteem – een systeem voor het toekennen van beroepskwalificaties en het beroepsregister – is echter opgezet om professionele ontwikkeling van loopbaanbegeleiders te garanderen.  

In mei 2014 publiceerde de Association of Estonian Career Counsellors de Code of Ethics for Career Guidance.

NAAR DE THEMAPAGINA KWALITEIT

Icoon Kwaliteit

Onderzoek & Innovatie

Icoon Onderzoek En Innovatie

LOB-onderzoek is in Estland gebaseerd op aanbestedingen: er is geen duurzame financiering aan nationale onderzoekseenheden. Er zijn een aantal organisaties, waaronder universiteiten en bedrijven – die ervaring hebben in het veld.

In 2021 is er een groot onderzoek geweest naar de vraag, toegang en huidig gebruik van loopbaandiensten in Estland.

In 2022 heeft Euroguidance Estland in samenwerking met Talinn University een onderzoek gedaan met als hoofdvraag: welk trainingsmodel ondersteunt de professionalisering van loopbaanbegeleiders en de ontwikkeling van hun levenslange loopbaan? Daarnaast wilde ze een visie creëren op een levenslange loopbaan en een trainingssysteem dat professionalisering ondersteunt.

NAAR DE THEMAPAGINA ONDERZOEK EN INNOVATIE

Professionalisering

In Estland is het nog niet mogelijk om een diploma te behalen voor loopbaanbegeleider op een eenduidige manier. Hoger onderwijs instellingen bieden echter wel een aantal vakken aan in de masteropleiding Psychologie of de opleiding Youth Work. Microcredentials zijn nieuwe initiatieven: in het academisch jaar 2022/2023 zijn drie loopbaanbegeleidingsprogramma’s gestart door twee universiteiten.

Continue professionele training en peer-coaching zijn beschikbaar door nationale agentschappen en private aanbieders om de professionele ontwikkeling te verzekeren. Er is een breed aanbod van trainingen, zoals psychologische evaluatie tools, persoonlijkheids- en carrièretesten en ICT vaardigheden. Ook worden sprekers en trainers uit andere landen uitgenodigd om internationale input te krijgen. Zo hebben loopbaanprofessionals kansen voor het uitwisseling met buitenlandse collega’s.

Uit de recente studie van Euroguidance Estland (zie ‘Onderzoek en Innovatie’) blijkt dat er verschillende professionaliseringsmogelijkheden voor loopbaanprofessionals zijn. Echter, de resultaten bevestigen ook de noodzaak om te investeren in een systematische benadering om professionals op te leiden en leraren in beroeps- en algemeen onderwijs te ondersteunen.

NAAR DE THEMAPAGINA PROFESSIONALISERING

Icoon Professionalisering

Technologie

Iconen Ict

Sinds de coronapandemie is e-guidance de voornaamste manier geworden om loopbaandiensten aan te bieden voor individuen en groepen. Loopbaanbegeleiders gebruiken verschillende digitaal afgenomen testen en evaluaties, waaronder persoonlijkheidstesten, carrière keuze testen en vaardigheidstesten.

Er zijn ook een aantal nieuwe digitale tools voor carrière ontwikkeling. Er zijn bijvoorbeeld een virtual reality apps van beroepen ontwikkeld, virtual reality tours van beroepsonderwijsinstellingen en virtual guided tours voor loopbaanprofessionals om digitale tools te leren.

Bovendien zijn er verschillende digitale instrumenten om informatie te delen en groepen te begeleiden. De meest populaire om participanten te betrekken zijn Webquest, Zunal, Kahoot, Padlet, Coggle, Mentimeter en Actionbound.

NAAR DE THEMAPAGINA TECHNOLOGIE

Toegankelijkheid

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn scholen verplicht om loopbaandiensten beschikbaar te stellen. Dit kan door middel van loopbaanadvies, informatie over carrièrediensten van de publieke arbeidsvoorziening of anderzijds.

Talinn implemeneert ‘Hoog Sisse’ waar ze programma’s voor jongeren tussen de 15 en 26 ondersteunen die geen studie of baan hebben. Ze proberen jongeren te assisteren in realiseren van hun potentie, zorgen dat ze weer teruggaan in de samenleving en hun zelfvertrouwen vergroten.

Rajaleidja centra organiseren het aanbieden van de ontwikkelen van onderwijsadvies voor ouders, leraren en onderwijzers van jongeren tussen de 1,5 en 18 jaar met speciale onderwijsbehoeften. De centra bieden spraaktherapeuten, psychologen, sociale pedagogen en leraren in speciaal onderwijs aan. De centra opereren als onderdeel van de Education and Youth Board.

NAAR DE THEMAPAGINA TOEGANKELIJKHEID

Icoon Toegankelijkheid