Aanbod

Onder ‘Aanbod’ tref je per land wat er aangeboden wordt op het gebied van loopbaanondersteuning. Hierbij wordt ingezoomd op de doelgroep van het aanbod, de instanties die hiervoor verantwoordelijk zijn en welke diensten zij aanbieden.


Hieronder vind je informatie over de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Malta, Schotland en Vlaanderen

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Iconen Service

Bg Bulgarije

Landen Wit 02 Bg

Er zijn een aantal belangrijke dienstverleners van loopbaanondersteuning:

De 28 centra voor loopbaanondersteuning binnen het onderwijssysteem (Центрове за кариерно ориентиране). De centra zijn gevestigd in de belangrijkste regionale centra van het land.

De 52 centra aan universiteiten (Университетски центрове за кариерно ориентиране) die loopbaanondersteuning bieden omtrent werkervaringsplekken en stages voor studenten.

De 253 arbeidsbureaus van het openbare arbeidsbureau (Бюра по труда към Агенция по заетостта) die arbeidsgerelateerde loopbaanondersteuning bieden aan zowel werkenden als werkzoekenden, waaronder personen met een beperking.

De 43 private centra voor informatie en loopbaanondersteuning rondom beroepsonderwijs (Частни центрове за кариерно ориентиране) erkend door het nationaal agentschap voor beroepsonderwijs- en training (NAVET).

De 10 carrière centra (Центрове за кариерно ориентиране) onder de verantwoordelijkheid van de regionale arbeidsdienst departement van het nationale arbeidsbureau.

NAAR DE PAGINA BULGARIJE

Cy Cyprus

De Diensten voor loopbaanbegeleiding en -educatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd biedt niet alleen loopbaanondersteuning aan middelbare scholieren, maar ook aan het algemene publiek op persoonlijke basis. Dit wordt gedaan door gekwalificeerde loopbaanadviseurs (zie voor meer informatie ‘Professionalisering’).  

De openbare diensten voor arbeidsvoorziening bieden informatie over baankansen en opleidingsmogelijkheden (voor meer informatie zie ‘Arbeidsmarktinformatie’).

De afdeling van arbeid van het Ministerie van Arbeid, Welvaart en Sociale Zekerheid biedt informatie over opleidingsmogelijkheden in Cyprus en Europa.

Het Cyprus Jeugdbestuur (ONEK) geven loopbaanondersteuning aan jongeren door hun jeugdinformatiecentra (KEPLI). Zie ‘Technologie’ voor meer informatie hierover.

Zie de websites van Cedefop en Euroguidance voor meer informatie over het systeem van loopbaanbegeleiding en leven lang ontwikkelen in Cyprus. Zie ‘Toegankelijkheid’ voor meer informatie.

Naar de pagina Cyprus
Landen Groen 03 Cy

Dk Denemarken

Landen Wit 04 Dk

Informatie volgt.

Naar de pagina Denemarken

De Duitsland

In de brochure ‘Lifelong Career Guidance and Counselling’ wordt de structuur en het aanbod van loopbaanondersteuning in Duitsland uitgebreid uitgelegd.

Ook kent Duitsland een landelijke portal, maar de deelstaten geven hun eigen invulling aan ondersteuning van een leven lang ontwikkelen. De portal kent een ondersteuningsfunctie rondom drie ‘persona’s’: baanverlies, vastlopen in je werk en herintreder. Daarnaast is de portal gestructureerd rondom de thema’s: weten waar (link naar portaals), weten wat (info) en weten hoe (geld). Het portaal kent mogelijkheden voor telefonisch en e-mailcontact.

De mogelijkheden rondom ondersteuning van leven lang ontwikkelen verschillen enorm tussen de deelstaten. Een goed voorbeeld is de adviesdienst in Nordrhein-Westfalen, waar iedere burger begeleiding kan vragen wanneer hij of zij een hulpvraag heeft. Deze begeleiding wordt tot negen sessies gefinancierd.

In de verkenning ‘Loopbaanondersteuning rondom scholingsportals en leerbudgetten’ staat op pagina 5 en 6 een overzicht met scholingsportals voor Duitsland:Interactieve Tool Duitsland Afbeelding Aanbod

NAAR DE PAGINA DUITSLAND
Landen Groen 05 De

Gb Engeland

Landen Wit 33 Gb

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA ENGELAND

Ee Estland

Sinds 2019 wordt in Estland de loopbaandienstverlening voor jongeren en volwassenen verzorgd door publieke arbeidsmarktvoorziening. Hierbij wordt een accent gelegd op werklozen, werkenden die hun baan dreigen te verliezen en, studenten of leerlingen en hun ouders. Het aanbod is breed, grofweg heeft het drie vormen:

Arbeidsbemiddeling

Begeleiding (werkgericht) en verstrekken van arbeidsmarktinformatie

Loopbaandiensten, zoals loopbaaninformatie, loopbaanadvies en verschillende vormen van groepswerk.

Alleen voor het primair en voortgezet onderwijs schrijft het nationale curriculum loopbaanondersteuning voor. Elke onderwijsinstelling is verplicht om loopbaan-gerelateerde diensten aan te bieden en ter aanvulling een facultatieve cursus voor loopbaanondersteuning. In 2014 zijn de algemene nationale onderwijscurricula aangepast, waarbij een eis voor een koppeling tussen specifieke opleidingsdoelen en loopbaanplanning is toegevoegd. De scholen zijn vrij in het kiezen van activiteiten om deze koppeling te realiseren.

Naar de pagina Estland
Landen Groen 06 Ee

Fi Finland

Landen Wit 07 Fi

Het aanbod voor studenten bestaat meestal uit zowel individuele, groeps- en klassikale begeleidingssessies en focussen zich op het vertrouwd raken met het beroepsleven. Afhankelijk van het niveau en type opleiding of training worden de diensten geleverd door een breed scala aan personeel.

De openbare diensten voor arbeidsvoorziening worden aangeboden door psychologen gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding. In 2020 wordt dit her gereorganiseerd tot regionale groeidiensten en kunnen worden geleverd door particuliere bedrijven of vrijwilligersorganisaties. Hun diensten worden vooral aangeboden voor werklozen en werkende jongeren en volwassen die geen onderwijs of opleiding volgen. Het doel is om de toegang tot en integratie op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Zij bieden trainingen, werk ‘try-outs’, rehabilitatie, taalprogramma’s voor migranten en nog veel meer.

Voor de jeugd onder de dertig is de Ohjaamo. Hier worden meerdere partners onder één dak geplaatst en heeft de vorm van een netwerkorganisaties. De partners zijn vaak de openbaar sociale diensten en andere overheidsdiensten. De basis voor de dienstverlening is informatie- en ondersteuningsbehoeften van de jongeren. Ze zijn gericht op de jongeren zelf, maar ook op de ouders van de jongeren en professionals betrokken met jongeren.

Finland Afbeelding Aanbod
Naar de pagina Finland

Fr Frankrijk

Op nationaal en regionaal niveau wordt loopbaanondersteuning aangeboden. Op nationaal niveau houdt de overheid zich bezig met beleid rondom loopbaanondersteuning ten aanzien van studenten op scholen en universiteiten. Op regionaal niveau coördineren de dertien regio’s voor loopbaanondersteuning de activiteiten van andere instanties op het gebied van loopbaanondersteuning, de professionele ontwikkeling (conseil en évolution professionelle) en de erkenning van eerder verworven competenties (validation des acquis d’expérience).

Verder zijn er veel verschillende initiatieven voor verschillende doelgroepen in Frankrijk. Zo is er voor studenten bijvoorbeeld loopbaanondersteuning genaamd SCUIOP (Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation). Iedere SCUIOP organiseert andere activiteiten, maar ze doen allemaal studenten informeren en begeleiden, open dagen organiseren, informatiemateriaal maken, middelbare scholieren informeren, workshops aanbieden over het zoeken naar banen etcetera.

Naar de pagina Frankrijk
Landen Groen 08 Fr

Gr Griekenland

Landen Wit 09 Gr

Informatie volgt.

Naar de pagina Griekenland

Hu Hongarije

Informatie volgt.

Naar de pagina Hongarije
Landen Groen 10 Hu

Ie Ierland

Landen Wit 11 Ie

Informatie volgt.

Naar de pagina Ierland

Is Ijsland

Alle leerlingen en studenten hebben recht op loopbaanadvies als ze hier behoefte aan hebben. Verplicht onderwijs bestaat uit primair onderwijs en lager secundaire onderwijs (van zes tot zestien jaar). De meeste scholen hebben fulltime loopbaanadviseurs in dienst. Alle universiteiten hebben loopbaanadviseurs ook al zijn daartoe niet wettelijk verplicht.

Loopbaanondersteuning voor volwassenen is gegroeid. Werknemers kunnen loopbaanondersteuning krijgen bij volwassenen leercentra en sommige werkplekken bieden loopbaanondersteuning aan voor hun werknemers. De Directie Arbeid – die opereert onder het Ministerie van Industrieën en Innovatie – beheert negen openbare arbeidsbureaus voor werkzoekenden, waar ze toegang hebben tot loopbaanondersteuning.

Naar de pagina Ijsland
Landen Groen 12 Is

It Italië

Landen Wit 13 It

Informatie volgt.

Naar de pagina Italië

Hr Kroatië

Informatie volgt.

Naar de pagina Kroatië
Landen Groen 14 Hr

Lv Letland

Landen Wit 15 Lv

Informatie volgt.

Naar de pagina Letland

Lt Litouwen

Informatie volgt.

Naar de pagina Litouwen
Landen Groen 16 Lt

Lu Luxemburg

Landen Wit 17 Lu

Informatie volgt.

Naar de pagina Luxemburg

Mt Malta

Scholieren krijgen gedurende hun gehele schooltijd loopbaanondersteuning aangeboden binnen de  het onderwijs. Gespecialiseerde loopbaanprofessionals werken samen met docenten. Binnen het schoolvak Personal, Social and Career Development wordt aandacht besteed aan loopbaanondersteuning.

Voor volwassenen biedt Malta’s openbare dienst voor arbeidsvoorziening (Jobsplus) verschillende diensten aan. De belangrijkste taken van de organisatie zijn het verlenen van een openbare dienst voor arbeidsvoorziening en het opleiding van personen om hun vaardigheden voor het vinden van werk te verbeteren. Zij richten zich op werkgevers, werkzoekenden en werknemers. Hun aanbod bestaat uit het aanbieden van trainingen, sollicitatie mogelijkheden, informatie over het investeren in werknemers en advies van experts over loopbaankeuzes.

Naar de pagina Malta
Landen Groen 19 Mt

Me Montenegro

Landen Wit 20 Me

Informatie volgt.

Naar de pagina Montenegro

Nl Nederland

Informatie volgt.

Naar de pagina Nederland
Landen Groen 21 Nl

Gb Noord-Ierland

Landen Wit Nie

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Ierland

Mk Noord-Macedonië

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Macedonië
Landen Groen 18 Mk

No Noorwegen

Landen Wit 22 No

Informatie volgt.

Naar de pagina Noorwegen

At Oostenrijk

Informatie volgt.

Naar de pagina Oostenrijk
Landen Groen 23 At

Pl Polen

Landen Wit 24 Pl

Informatie volgt.

Naar de pagina Polen

Pt Portugal

Informatie volgt.

Naar de pagina Portugal
Landen Groen 25 Pt

Ro Roemenië

Landen Wit 26 Ro

Informatie volgt.

Naar de pagina Roemenië

Gb Schotland

Skills Development Scotland (SDS) gebruikt een multi-channel approach voor alle leeftijden. Bij de drop-in centers, kun je letterlijk binnenvallen. Er is geen afspraak nodig. Maar ook via andere kanalen zijn zij bereikbaar. Ze hebben een telefonische helpdesk, e-mail, en een prijswinnende website: My World of Work. Ook sturen zij experts naar middelbare scholen om jongeren advies te geven over hun studie en carriere. Hierbij ondersteunen ze bij transitieperiodes zoals, schoolverlaten en het veranderen van baan.

SDS stelt een universeel aanbod beschikbaar en ook een ‘targeted’ aanbod, met bijvoorbeeld extra coaching of andere informatie. Deze is speciaal ontwikkeld voor bepaalde doelgroepen op basis van leeftijd, kwetsbaarheid, en regionale context. Bijvoorbeeld ‘jongeren die uitvallen door zorgtaken’, ‘laaggeletterden’, en de ‘next step’ groep voor jongeren van 16-18 jaar.

Om in te schatten of iemand extra ondersteuning nodig heeft en in wat voor vorm, is de ‘needs-matrix’ ontwikkeld. Hierin wordt op basis van verschillende karakteristieken gekeken of er behoefte is aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld door een handicap, mentale of psychische gezondheidsproblemen, of dat iemand een crimineel verleden heeft.

Naar de pagina Schotland
Landen Groen Sch

Rs Servië

Landen Wit 27 Rs

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SERVIË

Si Slovenië

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SLOVENIË
Landen Groen 28 Si

Sk Slowakije

Landen Wit 29 Sk

Informatie volgt.

Naar de pagina Slowakije

Es Spanje

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SPANJE
Landen Groen 30 Es

Cz Tsjechië

Landen Wit 31 Cz

Informatie volgt.

Naar de pagina Tsjechië

Tr Turkije

Informatie volgt.

Naar de pagina Turkije
Landen Groen 32 Tr

Be Vlaanderen

Landen Wit Be Vl

Leerlingen in het primair en secundair onderwijs worden ondersteund bij het leren maken van een loopbaankeuze en maken kennis met de online tool ‘Mijn Loopbaan’, (Zie ook ‘Instrumenten en Tools‘). Het ministerie van Onderwijs organiseert samen met de Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB’s) zgn. studie-informatiedagen (SID-in’s), events waarbij laatstejaars uit het voortgezet onderwijs kennismaken met het aanbod aan studie- en beroepsmogelijkheden. Centra voor volwasseneneducatie hebben ook een breed aanbod voor loopbaanbegeleiding en -oriëntatie.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) biedt werkenden en werkzoekenden:

  • loopbaanbegeleiding d.m.v. loopbaancheques;
  • outplacement; begeleiding bij (dreigend) ontslag;
  • online loopbaanbegeleiding, coaching etc.

De VDAB richt zich op zowel persoonlijke loopbaanbegeleiding en op het begeleiden naar online tools om zelfstandig aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er in heel Vlaanderen zogenaamde Leerwinkels. Hier kunnen jongeren en volwassenen gratis informatie en coaching krijgen bij het kiezen van een opleiding, vorming of onderwijs. Dit hoeven geen diplomagerichte trajecten te zijn.

Naar de pagina Vlaanderen

Gb Wales

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALES
Landen Groen Wal

Be Wallonië

Landen Wit Be Wa

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALLONIË

Se Zweden

Informatie volgt.

Naar de pagina Zweden
Landen Groen 34 Se