Beleid & Organisatie

Onder ‘Beleid en Organisatie’ tref je per land informatie over het beleid en de wetgeving van waaruit loopbaanondersteuning in de landen is opgesteld. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welk beleid er wordt gevoerd in een land en hoe de organisatie daarvan is ingericht.

Hieronder vind je informatie over de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Kroatië, Litouwen, Malta, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Schotland, Spanje, Vlaanderen en Zweden.

Laatst bijgewerkt: december 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Iconen Governance

Bg Bulgarije

Landen Wit 02 Bg

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap en het Ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid voor loopbaanondersteuning in onderwijs en de arbeidsmarkt.

Beleid omtrent loopbaanondersteuning is ingebed in verschillende strategische raamwerken gerelateerd aan thema’s zoals leven lang ontwikkelen, tegengaan van voortijdig schoolverlaters, inclusief onderwijs. Het principe achter de implementatie van dit nationale beleid bestaat uit drie stappen:

  1. De centrale overheid werkt aan een strategie en komt met een activiteitenplan, wat vervolgens wordt uitgevoerd door alle instituties betrokken bij loopbaanondersteuning in Bulgarije.
  2. Aan het einde van ieder jaar verantwoorden de instituties die aan het activiteitenplan werken, op welke manier zij hebben bijgedragen aan loopbaanondersteuning.
  3. Op basis van alle verzamelde data wordt een nieuw strategisch plan geschreven of gaat men verder in de volgende stap van implementatie van het huidige plan.
Naar de pagina Bulgarije

Cy Cyprus

De ontwikkeling van carrière diensten valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd, het Ministerie van Arbeid, Welvaart en Sociale Zekerheid, het Cyprus Jeugdbestuur (ONEK), vakbonden en de Autoriteit van de Ontwikkeling van Human Resources (HRDA).

De visie van Cyprus voor Leven Lang Leren en leven lang loopbaanondersteuning is om een integrale strategie te definiëren die alle soorten van leren meeneemt, van pre-school, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

Het verbeteren van begeleiding en adviesdiensten voor de gehele bevolking is een beleidsprioriteit, zoals uitgewerkt in de Leven Lang Leren Strategie (2014-2020) (Ethniki Stratigiki dia Viou Mathisis) voor Cyprus. Deze strategie heeft als doel om een systeem te vormen die verzekert dat alle individuen de motivatie, ondersteuning, begeleiding, middelen en tijd hebben om deel te nemen in leeractiviteiten hun hele leven lang.

De Nationale Strategie voor Leven Lang Ontwikkelen 2021-2027 streeft ernaar een kader te bieden voor de langetermijnstrategie jegens de ontwikkeling van een kennissamenleving. Hierin worden alle burgers leerkansen geboden om hun kennis, vaardigheden en mentaliteit ontwikkelen die hun persoonlijke en sociale groei, professionele ontwikkeling, sociale inclusie, weerbaarheid en welzijn faciliteren.

Naar de pagina Cyprus
Landen Groen 03 Cy

Dk Denemarken

Landen Wit 04 Dk
Naar de pagina Denemarken

De Duitsland

Verschillende organisaties dragen bij aan de coördinatie en coöperatie van loopbaanondersteuning. Zij zijn verantwoordelijk voor de transparantie, samenwerkingsverbanden, effectiviteit, efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening. In 2006 is hiervoor het Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf and Beschäfting opgericht. In dit forum werken alle relevante stakeholders, professionals, beleidsmakers en onderzoekers samen. Het doel van het netwerk is om de kwaliteit en de professionaliteit van de loopbaanbegeleiding te ontwikkelen. Dit doen ze door samen te werken en kennis uit te wisselen. Zie hier voor een lijst van de stakeholders.

Verder is het federale arbeidsmarktbureau de grootste aanbieder van nationale carrière informatie.

Naar de pagina Duitsland
Landen Groen 05 De

Gb Engeland

Landen Wit 33 Gb

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA ENGELAND

Ee Estland

Naar de pagina Estland
Landen Groen 06 Ee

Fi Finland

Landen Wit 07 Fi
Naar de pagina Finland

Fr Frankrijk

Frankrijk kent de wet op Publieke Loopbaanbegeleiding Service (2014). Deze wet heeft de taken op het gebied van loopbaanbegeleiding gedecentraliseerd naar de regio.

Op nationaal niveau bepaalt de staat het loopbaanbegeleidingsbeleid voor leerlingen en studenten op scholen en universiteiten. Op regionaal niveau coördineert de Regionale Dienst voor Overheidsoriëntatie (le service public régional de l’orientation (SPRO)) de initiatieven van loopbaanbegeleidingsinstellingen.

Op nationaal niveau zijn het Ministerie van Onderwijs, het Ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie en het Ministerie van Werkgelegenheid voornamelijk verantwoordelijk voor zaken rondom loopbaanondersteuning. Het Ministerie van Landbouw heeft ook enkele verantwoordelijkheden.

Naar de pagina Frankrijk
Landen Groen 08 Fr

Gr Griekenland

Landen Wit 09 Gr

Informatie volgt.

Naar de pagina Griekenland

Hu Hongarije

Naar de pagina Hongarije
Landen Groen 10 Hu

Ie Ierland

Landen Wit 11 Ie

Informatie volgt.

Naar de pagina Ierland

Is IJsland

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is verantwoordelijk voor loopbaanondersteuning in het onderwijssysteem. De Directie Arbeid, die valt onder het Ministerie van Industrie en Innovatie, is verantwoordelijk voor loopbaanondersteuning voor werklozen. In IJsland is er geen beleid ontwikkeld voor levenslange loopbaanondersteuning.

Naar de pagina Ijsland
Landen Groen 12 Is

It Italië

Landen Wit 13 It

Informatie volgt.

Naar de pagina Italië

Hr Kroatië

Naar de pagina Kroatië
Landen Groen 14 Hr

Lv Letland

Landen Wit 15 Lv

Informatie volgt.

Naar de pagina Letland

Lt Litouwen

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap, het Ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid en het Ministerie van Economie zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het systeem van loopbaanbegeleiding in Litouwen. Ieder heeft zijn eigen focus: waar het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap zich richt op het beleid rondom loopbaanbegeleiding in het onderwijs voor studenten en volwassenen, gaat het Ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid gaat over beleid rondom loopbaanbegeleiding voor werkzoekenden, waaronder NEETs. Het Ministerie van Economie kijkt dan weer naar beleid rondom loopbaanbegeleiding met betrekking tot arbeidsmarktvoorspellingen.

Naar de pagina Litouwen
Landen Groen 16 Lt

Lu Luxemburg

Landen Wit 17 Lu

Informatie volgt.

Naar de pagina Luxemburg

Mt Malta

Malta kent geen wetgeving rondom loopbaanondersteuning, maar de overheid geeft wel aanbevelingen. Het document Career Guidance Policy for Schools uit 2007 is belangrijk voor loopbaanondersteuning in het onderwijs.

Het uitgangspunt voor beleid met betrekking tot loopbaanbegeleiding is in Malta veelomvattend: diensten en activiteiten om individuen van alle leeftijden en op alle momenten in hun leven te ondersteunen bij het maken van keuzes met betrekking tot opleiding, training en een beroep. De belangrijkste dienstverleners voor loopbaanondersteuning zijn ondergebracht in de openbare opleidingsinstituten en bij de arbeidsbemiddelingsbureaus van de overheid. Zie hier voor meer informatie.

Naar de pagina Malta
Landen Groen 19 Mt

Me Montenegro

Landen Wit 20 Me

Informatie volgt.

Naar de pagina Montenegro

Nl Nederland

Naar de pagina Nederland

Gb Noord-Ierland

Landen Wit Nie

In maart 2016 kwam de strategie voor loopbaanonderwijs en loopbaanondersteuning uit (Preparing for Success 2015-20). Deze strategie is onderling overeengekomen tussen het Departement voor Economie (Department for Economy) en het Departement voor Onderwijs (Department of Education).

Naar de pagina Noord-Ierland

Mk Noord-Macedonië

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Macedonië
Landen Groen 18 Mk

No Noorwegen

Landen Wit 22 No
Naar de pagina Noorwegen

At Oostenrijk

De nationale strategie voor levenslange loopbaanbegeleiding is een integraal component van de Oostenrijkse nationale strategie voor leven lang leren (Strategie zum lebensbegleitenden Lernen in Österreich). Levenslange loopbaanbegeleiding is één van de vijf belangrijkste strategische richtlijnen binnen de strategie voor leven lang leren. De voortgang wordt jaarlijks gemonitord door het nationale forum voor levenslange loopbaanbegeleiding dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Onderzoek, het Ministerie van Arbeid, Sociale Zaken, Gezondheid en Consumentenbescherming, de publieke arbeidsbureaus (AMS), instellingen en netwerken voor volwassenenonderwijs, onderzoeksinstellingen, lerarenopleidingen en Euroguidance Oostenrijk.

Naar de pagina Oostenrijk
Landen Groen 23 At

Pl Polen

Landen Wit 24 Pl

Informatie volgt.

Naar de pagina Polen

Pt Portugal

Informatie volgt.

Naar de pagina Portugal
Landen Groen 25 Pt

Ro Roemenië

Landen Wit 26 Ro

Informatie volgt.

Naar de pagina Roemenië

Gb Schotland

Schotland hanteert hun eigen ‘careers strategy’ en lifelong guidance policy, los van het Verenigd Koninkrijk.

Skills Development Scotland (SDS), de nationale skills autoriteit, is de hoofdaanbieder in Schotland. Zij hebben 686 fte aan werknemers, waarvan 321 fte in de scholen en 365 fte in de SDS Centra. Dit personeel bestaat uit loopbaanadviseurs, werkcoaches, en persoonlijke adviseurs.

Doordat Schotland één aanbieder op loopbaanondersteuning heeft – namelijk SDS – met een nationaal mandaat, die zich zowel in scholen als in openbare drop-in centra bevinden, is de coördinatie en efficiëntie van SDS hoog. Door dit mandaat en één aanbieder hoeft er namelijk minder gepolderd te worden.

Naar de pagina Schotland
Landen Groen Sch

Rs Servië

Landen Wit 27 Rs

Informatie volgt..

NAAR DE PAGINA SERVIË

Si Slovenië

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SLOVENIË
Landen Groen 28 Si

Sk Slowakije

Landen Wit 29 Sk

Informatie volgt.

Naar de pagina Slowakije

Es Spanje

NAAR DE PAGINA SPANJE
Landen Groen 30 Es

Cz Tsjechië

Landen Wit 31 Cz

Informatie volgt.

Naar de pagina Tsjechië

Tr Turkije

Informatie volgt.

Naar de pagina Turkije
Landen Groen 32 Tr

Be Vlaanderen

Landen Wit Be Vl

De minimale verwachtingen omtrent leerlingenbegeleiding zijn in 2018 vastgelegd in de wet Betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). In deze wet worden rollen en taken tussen beschreven en is vastgelegd dat de school aan zet is voor het bieden van (studie)loopbaanbegeleiding.

Het ministerie van Werk en Sociale Zaken is verantwoordelijk voor het beleid rondom loopbaanbegeleiding en leven lang ontwikkelen. Zij geeft de de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) opdracht om de diverse begeleidingsdiensten aan te sturen, toe te zien op kwaliteit en zich ook te richten op specifieke doelgroepen, waaronder 55-plussers, nieuwkomers en voortijdig schoolverlaters.

Naar de pagina Vlaanderen

Gb Wales

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALES
Landen Groen Wal

Be Wallonië

Landen Wit Be Wa

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALLONIË

Se Zweden

Naar de pagina Zweden
Landen Groen 34 Se