Onderzoek & Innovatie

Onder ‘Onderzoek en Innovatie’ tref je per land op welke manier onderzoek en innovatie wordt gestimuleerd en is ingericht. Daarnaast tref je ook informatie over de landelijke expertisecentra en de onderzoeksthema’s waar de landen zich op richten.

Hieronder vind je informatie over de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Kroatië, Litouwen, Malta, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Schotland, Spanje, Vlaanderen en Zweden.

Laatst bijgewerkt: december 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Icoon Onderzoek En Innovatie

Bg Bulgarije

Landen Wit 02 Bg

Op het gebied van onderzoek is niet veel bekend. Volgens Cedefop wordt er vooral basisinformatie verzameld in Bulgarije. Deze data is beschikbaar uit het onderwijs en uit de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan data beschikbaar uit het monitoren van het aantal personen dat individuele loopbaanondersteuning heeft gevolgd. Hierdoor is er alleen een globaal overzicht over het nationale systeem van loopbaanondersteuning. Zie ‘Beleid en Organisatie‘ voor meer informatie over hoe de strategie wordt bepaald. Dit is een vorm van onderzoek die maakt dat innovatie mogelijk is en het beleid wordt aangepast op basis van data.

Naar de pagina Bulgarije

Cy Cyprus

De Autoriteit voor de ontwikkeling van Human Resources doet jaarlijks een aantal vragenlijsten en onderzoeken naar arbeidsmarktbehoeften en huidige trends. Deze studies zijn beschikbaar op hun website voor alle geïnteresseerde partijen en diensten in het veld van arbeidsmarktbegeleiding.

Naar de pagina Cyprus
Landen Groen 03 Cy

Dk Denemarken

Landen Wit 04 Dk

Naar de pagina Denemarken

De Duitsland

In Duitsland wordt veel onderzoek verricht naar de impact van loopbaanondersteuning. Onder andere het Nationaal Guidance Forum stelt vast welke behoefte aan onderzoek en evaluatie er is. Ze nemen deel aan of stimuleren nationale en internationale onderzoeksprojecten. De dimensies waarop men onderzoek doet zijn: inzicht in de problematiek en motivatie, voorkeur en inzicht in de beroepskeuzen, vaardigheden en competenties.

In 2020 – het jaar van de coronapandemie – heeft het Nationaal Guidance Forum bijvoorbeeld ook een onderzoek uitgevoerd onder haar leden naar de effecten op begeleiding in onderwijs en werk en de resultaten en eerste conclusies begin 2021 gepubliceerd.

Ook het federale Ministerie van Arbeid voert regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit. Recente vragenlijsten laten de beste resultaten zien op het gebied van loopbaanondersteuning voor jongeren voordat ze de arbeidsmarkt instromen: aan het begin, gedurende en aan het einde van de beroepsloopbaanondersteuning.

Een ander onderzoek uitgevoerd door het federale ministerie van arbeid geeft inzicht in welke factoren een positieve impact hebben op de (re-)integratie van jongvolwassenen. Uit dit onderzoek komen de volgende succesfactoren: langdurig contact met dezelfde contactpersoon, voldoende tijd, een vertrouwensband, laagdrempelig aanbod, coaching over het systeem en geen sanctionering.

Naar de pagina Duitsland
Landen Groen 05 De

Gb Engeland

Landen Wit 33 Gb

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA ENGELAND

Ee Estland

In 2021 is er een groot onderzoek geweest naar de vraag, toegang en huidig gebruik van loopbaandiensten in Estland.

In 2022 heeft Euroguidance Estland in samenwerking met Talinn University een onderzoek gedaan met als hoofdvraag: welk trainingsmodel ondersteunt de professionalisering van loopbaanbegeleiders en de ontwikkeling van hun levenslange loopbaan? Daarnaast wilde ze een visie creëren op een levenslange loopbaan en een trainingssysteem dat professionalisering ondersteunt.

Naar de pagina Estland
Landen Groen 06 Ee

Fi Finland

NAAR DE PAGINA FINLAND
Landen Wit 07 Fi

Fr Frankrijk

De nationale raad voor werkgelegenheid en loopbaanbegeleiding (CNEFOP) is sinds 2014 verantwoordelijk voor het monitoren, coördineren en evalueren van beleid omtrent loopbaanondersteuning. Er wordt vanuit INETOP (Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle) en Oppio (Observatoire des politiques et des pratiques pour l’innovation en orientation) veelal onderzoek gedaan naar de impact van loopbaanondersteuning. Daarop aanvullend onderzoekt CEREQ de arbeidsmarkt, skills en ondersteuning bij loopbaanondersteuning op of richting de arbeidsmarkt.

Naar de pagina Frankrijk
Landen Groen 08 Fr

Gr Griekenland

Landen Wit 09 Gr

Informatie volgt.

Naar de pagina Griekenland

Hu Hongarije

Er is geen systematische monitoring of evaluatie van loopbaanprogramma’s. Wel zijn een paar studies uitgevoerd rondom loopbaanondersteuning in Hongarije in de afgelopen jaren.

Naar de pagina Hongarije
Landen Groen 10 Hu

Ie Ierland

Landen Wit 11 Ie

Informatie volgt.

Naar de pagina Ierland

Is Ijsland

De University of Iceland – die ook een masteropleiding en PhD in loopbaanondersteuning aanbiedt – is de belangrijkste onderzoeksorgaan in het veld. Alle masterstudenten moeten een onderzoek onderzoeksartikel schrijven van 30 ECTS en hun docenten doen regelmatig onderzoek. Docenten aan de University of Iceland moeten 40% van hun tijd besteden aan onderzoek, maar mogen zelf beslissen over de inhoud. Ze zijn echter verplicht om hun resultaten met zo veel mogelijk mensen te delen. Meer dan 160 onderzoeksartikelen over loopbaanondersteuning staan op de webpagina van de University of Iceland.

Naar de pagina Ijsland
Landen Groen 12 Is

It Italië

Landen Wit 13 It

Informatie volgt.

Naar de pagina Italië

Hr Kroatië

Naar de pagina Kroatië
Landen Groen 14 Hr

Lv Letland

Landen Wit 15 Lv

Informatie volgt.

Naar de pagina Letland

Lt Litouwen

Naar de pagina Litouwen
Landen Groen 16 Lt

Lu Luxemburg

Landen Wit 17 Lu

Informatie volgt.

Naar de pagina Luxemburg

Mt Malta

Het doen van onderzoek rondom loopbaanondersteuning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de volgende stakeholders:

  • National Statistics Office: dit is het uitvoerende orgaan van de Malta haar Autoriteit voor Statistiek. Zij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, samenstellen, analyseren en publiceren van statistische informatie. Vele onderzoeken richten zich op arbeidsmarktinformatie zoals over het aantal werklozen in Malta of financiële informatie per sector.
  • Het Ministerie van Onderwijs: tracer study Volgen de keuzes van scholieren nadat ze hun middelbare school hebben afgerond, monitorstudies naar de situatie van English as a Second Language (ESL) en andere statistiek over onderwijs
  • Jobsplus: statistiek over arbeidsmarktsectoren. Jobsplus heeft zich in 2022 vooral gefocust op onderzoek over groene bedrijven en groene banen. Dit is onderdeel van het INTERCEPT- project Jobsplus (gov.mt)
  • De Malta Further and Higher Education Authority: statistiek over hoger en vervolgonderwijs
Naar de pagina Malta
Landen Groen 19 Mt

Me Montenegro

Landen Wit 20 Me

Informatie volgt.

Naar de pagina Montenegro

Nl Nederland

Naar de pagina Nederland
Landen Groen 21 Nl

Gb Noord-Ierland

Landen Wit Nie
Naar de pagina Noord-Ierland

Mk Noord-Macedonië

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Macedonië
Landen Groen 18 Mk

No Noorwegen

Landen Wit 22 No

De twee Noorse universiteiten die masterprogramma’s in loopbaanbegeleiding aanbieden –  de University of South-Eastern Norway en Inland University of Applied Sciences – werken nauw samen met elkaar en met andere partners en netwerken, zoals de regionale loopbaancentra, de Noorse openbare diensten voor arbeidsvoorziening, partners in het basis- en voortgezet onderwijs en de volwasseneneducatie, en het Noorse directoraat voor hoger onderwijs en vaardigheden. Twee van de eerste echte academische publicaties die direct verband houden met de term loopbaanbegeleiding werden geschreven door Kjærgård (2012) en Haug (2017). Beide onderzoekers waren lid van de commissie die het white paper (Norway realigning-career guidance for the individual and the society) publiceerde in 2016.

Naar de pagina Noorwegen

At Oostenrijk

Het onderzoeksnetwerk (AMS-Forschungsnetzwerk) van de publieke arbeidsbureaus (AMS) en het departement voor arbeidsmarktonderzoek en beroepsvoorlichting bevat uitgebreide informatie en een platform met als doel onderzoeksresultaten te presenteren over de arbeidsmarkt, (beroeps)onderwijs en kwalificaties in Oostenrijk. Op de online bibliotheek van het netwerk kun je verschillende studies die gerelateerd zijn aan loopbaanbegeleiding van Oostenrijkse onderzoeksinstellingen vinden. 

Naar de pagina Oostenrijk
Landen Groen 23 At

Pl Polen

Landen Wit 24 Pl

Informatie volgt.

Naar de pagina Polen

Pt Portugal

Informatie volgt.

Naar de pagina Portugal
Landen Groen 25 Pt

Ro Roemenië

Landen Wit 26 Ro

Informatie volgt. .

Naar de pagina Roemenië

Gb Schotland

Skills Development Scotland (SDS) wil niet alleen een plek zijn waar mensen naartoe komen wanneer ze in crisis zijn en snel services nodig hebben. Ze willen een plek zijn waar je structureel naartoe kunt voor zaken zoals zelfhulp en werkplekleren. Ze willen dat de centra op verschillende manieren kunnen worden ingezet en zo een ‘customer space’ vormen, waar alle leeftijds- en doelgroepen kunnen komen om een leven lang te leren.

SDS wil ouders betrekken als partners. Dit doen ze door momenten in te bouwen waarbij SDS contact legt met hen, zodat zij begrijpen wat voor aanbod er is voor hun kinderen. Dit vergroot de betrokkenheid.

Werknemers van andere partner organisaties werken in de SDS-centra, zoals carrièretrainers, sociaal werkers, of werkgevers. Ook zijn er ‘co-working hubs’, dit zijn plekken opgericht door partners waar mensen kunnen werken zolang ze geen baan hebben. Op deze plekken biedt SDS één of twee keer per week loopbaanondersteuning.

Naar de pagina Schotland
Landen Groen Sch

Rs Servië

Landen Wit 27 Rs

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SERVIË

Si Slovenië

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SLOVENIË
Landen Groen 28 Si

Sk Slowakije

Landen Wit 29 Sk

Informatie volgt.

Naar de pagina Slowakije

Es Spanje

De belangrijkste onderwerpen in onderzoek zijn:

  • Het vroeg opsporen van leerproblemen om ervoor te zorgen dat studenten vroeg studentsucces behalen;
  • Beroepsmatige loopbaanbegeleiding in vroege onderwijsfasen;
  • Training voor beroepsmatige loopbaanbegeleiding voor alle leraren;
  • Constante training voor loopbaanprofessionals;
  • Het updaten van tools voor loopbaanbegeleiding;
  • Het opzetten van een nationaal forum voor loopbaanbegeleiding.
NAAR DE PAGINA SPANJE
Landen Groen 30 Es

Cz Tsjechië

Landen Wit 31 Cz

Informatie volgt.

Naar de pagina Tsjechië

Tr Turkije

Informatie volgt.

Naar de pagina Turkije
Landen Groen 32 Tr

Be Vlaanderen

Landen Wit Be Vl

Beleidsrelevant onderzoek wordt verzameld op de website van het Vlaamse ministerie van Onderwijs. Er wordt binnen vijf thema’s onderzoek gedaan wat betreft het voorbereiden, implementeren, evalueren en aanpassen van onderwijsbeleid. Voor bepaalde periodes worden partijen aangewezen die dergelijk beleidsonderzoek mogen uitvoeren in opdracht van de Vlaamse Regering. Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) was dit voor de periode 2016-2020.

Momenteel wordt er een longitudinaal onderzoek uitgevoerd naar de loopbanen in het secundair onderwijs met LiSO (Loopbanen in het Secundair Onderwijs).

Naar de pagina Vlaanderen

Gb Wales

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALES
Landen Groen Wal

Be Wallonië

Landen Wit Be Wa

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALLONIË

Se Zweden

Het onderzoeksnetwerk voor loopbaanbegeleiding (KAV) is een nationaal netwerk van ongeveer 25 junior en senior onderzoekers vanuit verschillende disciplines en universiteiten. Het doel van het netwerk is uitwisseling van onderzoek tussen disciplines en onderzoekers over loopbaanontwikkeling en overgang van school naar werk. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling bij jonge immigranten, internationale loopbaanbegeleiding en methoden en theorieën van loopbaanbegeleiding.

Naar de pagina Zweden
Landen Groen 34 Se