Doel van interactieve tool

Met behulp van de interactieve tool wil Euroguidance Nederland de bestaande verworven inzichten over loopbaanondersteuning in verschillende landen overzichtelijk publiceren. Er bevindt zich veel informatie in de archieven, maar kan alleen gevonden als een volledig document gescand wordt. Door middel van deze tool kan de informatie per land en per thema gezocht en gelezen worden. De interactieve tool is gericht op loopbaanbegeleiders, professionals, managers of beleidsmakers die zich met loopbaanbegeleiding bezighouden.

De informatie is gecategoriseerd op basis van alle Europese landen die een landelijk Euroguidance centrum hebben en tien thema’s.

Op dit moment staat de informatie over een aantal landen online. In de komende tijd zal de tool verder gevuld worden met informatie. In de nieuwsbrief van Euroguidance laten we weten wanneer meer informatie beschikbaar is. Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

We baseren de informatie op de tool op de laatst beschikbare informatie in de relevante bronnen. Het zou kunnen dat in werkelijkheid de situatie anders is.

TERUG NAAR LANDKAART
Kaart Balnaco 01 Overons

Uitleg thema’s

Rechts staan de verschillende thema’s uitgelegd.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
rondom Euroguidance?

Schrijf me in voor de nieuwsbrief!

Laatst aangepaste landen en thema’s

Rechts staan de landen en de thema’s die als laatste zijn aangepast en dus de nieuwste informatie bevatten.

Landen

Thema’s

Euroguidance, Vertical White 1, Rgb Euroguidance White

Euroguidance

Euroguidance Nederland is het Nederlandse loopbaankennispunt vanuit de EU rondom een leven lang ontwikkelen. Het doel is het samenbrengen en vergroten van kennis en kunde in Nederland en Europa, door kennisdeling, door de ontwikkeling van tools en door het uitvoeren van onderzoek voor betere loopbaanbegeleiding voor iedereen en voor alle leeftijden, inclusief kwetsbare doelgroepen. Naast een betere loopbaanbegeleiding door professionalisering van loopbaanbegeleiders staat Euroguidance voor een betere mobiliteit en samenwerking op loopbaangebied in Nederland en Europa. Binnen deze werkwijze staat verbinding met wat in Nederland speelt voorop, naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door ook van andere Europese landen te leren.

 Euroguidance Nederland wordt uitgevoerd door CINOP

FAQ

Hier rechts staan veelvoorkomende vragen.