Bulgarije Bg

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Landen Wit 02 Bg

Aanbod

Iconen Service

Er zijn een aantal belangrijke dienstverleners van loopbaanondersteuning:

De 28 centra voor loopbaanondersteuning binnen het onderwijssysteem (Центрове за кариерно ориентиране). De centra zijn gevestigd in de belangrijkste regionale centra van het land.

De 52 centra aan universiteiten (Университетски центрове за кариерно ориентиране) die loopbaanondersteuning bieden omtrent werkervaringsplekken en stages voor studenten.

De 253 arbeidsbureaus van het openbare arbeidsbureau (Бюра по труда към Агенция по заетостта) die arbeidsgerelateerde loopbaanondersteuning bieden aan zowel werkenden als werkzoekenden, waaronder personen met een beperking.

De 43 private centra voor informatie en loopbaanondersteuning rondom beroepsonderwijs (Частни центрове за кариерно ориентиране) erkend door het nationaal agentschap voor beroepsonderwijs- en training (NAVET).

De 10 carrière centra (Центрове за кариерно ориентиране) onder de verantwoordelijkheid van de regionale arbeidsdienst departement van het nationale arbeidsbureau.

NAAR DE THEMA PAGINA AANBOD

Arbeidsmarktinformatie

Op dit moment wordt er gewerkt aan de implementatie van een gespecialiseerde module in het nationale portaal, gericht op de aansluiting tussen scholen en de arbeidsmarkt. Deze extra module geeft informatie aan scholieren vanaf 15 jaar over baankansen, vereisten voor banen, lonen, verschillende sectoren. Scholieren kunnen hier ook online hun CV maken en deze online zetten om via het portaal een bijbaan te vinden.

NAAR DE THEMAPAGINA ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Icoon Arbeidsmarktinformatie

Beleid & organisatie

Iconen Governance

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap en het Ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid voor loopbaanondersteuning in onderwijs en de arbeidsmarkt.

Beleid omtrent loopbaanondersteuning is ingebed in verschillende strategische raamwerken gerelateerd aan thema’s zoals leven lang ontwikkelen, tegengaan van voortijdig schoolverlaters, inclusief onderwijs. Het principe achter de implementatie van dit nationale beleid bestaat uit drie stappen:

 1. De centrale overheid werkt aan een strategie en komt met een activiteitenplan, wat vervolgens wordt uitgevoerd door alle instituties betrokken bij loopbaanondersteuning in Bulgarije.
 2. Aan het einde van ieder jaar verantwoorden de instituties die aan het activiteitenplan werken, op welke manier zij hebben bijgedragen aan loopbaanondersteuning.
 3. Op basis van alle verzamelde data wordt een nieuw strategisch plan geschreven of gaat men verder in de volgende stap van implementatie van het huidige plan.
NAAR DE THEMAPAGINA BELEID EN ORGANISATIE

Financiering

H

Het overgrote deel van loopbaanondersteuning wordt gefinancierd door het Ministerie van onderwijs en Wetenschap en uit het Europese Sociale Fonds (ESF). Deze financiering wordt geraamd op basis van het nationale budget en op basis van de operationele en verwachte programma’s die lopen op het gebied van loopbaanondersteuning. De training tot loopbaanbegeleider worden gefinancierd uit subsidies uit het ESF of de persoon die de training wil volgen, financiert de eigen training.

NAAR DE THEMAPAGINA FINANCIERING
Iconen Funding

Instrumenten & tools

Icoon Instrumenten En Tools

Sinds 2018 heeft Bulgarije zeven open, gratis toegankelijke onderwijsproducten ontwikkeld. Deze onderwijsproducten ondersteunen jobcoaches en loopbaanbegeleiders bij het naar en op de arbeidsmarkt begeleiden van personen met beperkte vaardigheden en (onderwijs) kwalificaties. De zeven onderwijsproducten zijn te vinden op Erasmus Employment Plus en de gratis beschikbare Nederlandse versie van de projectuitkomsten is te vinden op de Noloc-website. Het gaat om de volgende onderwijsproducten:

 • Een methodologisch raamwerk
 • Een matrix met leercompetenties
 • Een online curriculum, bestaande uit vier modulen
 • Een ondersteunende handleiding voor facilitators
 • Een ondersteunend e-learning platform
 • Een skills assessment tool
 • Een overzichtsgids met best practices en succescriteria
NAAR DE THEMAPAGINA INSTRUMENTEN EN TOOLS

Kwaliteit

Om de kwaliteit van loopbaanondersteuning te waarborgen zijn twee directies van het Ministerie van Onderwijs en wetenschap verantwoordelijk. Deze directies monitoren loopbaanondersteuning gericht op het onderwijs en specifiek is er ook focus op wat universiteiten aanbieden op het gebied van loopbaanondersteuning. Daarnaast is het Nationaal Agentschap voor Beroepsonderwijs (NAVET) verantwoordelijk voor de kwaliteit van informatiecentra. Deze kwaliteit meten zij door middel van tussentijdse evaluaties tijdens het proces van implementatie, ex-post controle en interne controle met behulp van zelf-assessments.

NAAR DE THEMAPAGINA KWALITEIT

Icoon Kwaliteit

Onderzoek & innovatie

Icoon Onderzoek En Innovatie

Op het gebied van onderzoek is niet veel bekend. Volgens Cedefop wordt er vooral basisinformatie verzameld in Bulgarije. Deze data is beschikbaar uit het onderwijs en uit de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan data beschikbaar uit het monitoren van het aantal personen dat individuele loopbaanondersteuning heeft gevolgd. Hierdoor is er alleen een globaal overzicht over het nationale systeem van loopbaanondersteuning. Zie ‘Beleid en Organisatie‘ voor meer informatie over hoe de strategie wordt bepaald. Dit is een vorm van onderzoek die maakt dat innovatie mogelijk is en het beleid wordt aangepast op basis van data.

NAAR DE THEMAPAGINA ONDERZOEK EN INNOVATIE

Professionalisering

De standaard voor loopbaanprofessionals is dat zij naast een relevante opleiding in het hoger onderwijs (denk aan social work, psychologie, sociale studies), ook een Global Career Development Facilitator (GCDF)-certificaat bezitten. Dit certificaat bewijst dat de professional de 12 competenties (opgesteld door het Centre of Credentialing and Education (CCE) beheersen. Naast een GCDF-certificaat zijn er gespecialiseerde trainingen voor loopbaanprofessionals beschikbaar. De meest gevolgde masterprogramma’s zijn:

 1. Master degree in Career Education (Sofia University “St. Kl. Ohridski”)
 2. Master degree in Carreer Development & Entrepreneurschip (South-West University “Neofit Rilski”)
NAAR DE THEMAPAGINA PROFESSIONALISERING

Icoon Professionalisering

Technologie

Iconen Ict

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap is aanjager van digitale technologische vernieuwing voor loopbaanondersteuning. Vanuit het Europees Sociale Fonds (ESF) financieren zij structureel het nationale portaal voor loopbaanondersteuning. Dit portaal geeft informatie over scholingsaanbod en trainingen en richt zich op zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt. Dit portaal dient als een soort kennisbank voor professionals werkzaam in de loopbaanondersteuning en is een vorm van e-guidance.

Zie ‘Arbeidsmarktinformatie’ voor meer informatie over een gespecialiseerde module in het portaal gericht op de aansluiting tussen scholen en de arbeidsmarkt.

NAAR DE THEMAPAGINA TECHNOLOGIE

Toegankelijkheid

Iedereen in Bulgarije heeft toegang tot loopbaanondersteuning, zowel individueel als in groepsverband. Zie ‘Aanbod‘ voor een overzicht van de belangrijkste dienstverleners van loopbaanondersteuning.

NAAR DE THEMAPAGINA TOEGANKELIJKHEID

Icoon Toegankelijkheid